-->

Nyheder

19. Juni 2023

Officeren nr. 3 2023

Der er udsigt til et stort milliardbeløb, der skal rette op på årtiers efterslæb på blandt andet etablissementer. Men hvor skal man begynde, når pengene fordeles over 10 år? Læs FES' bud i Officeren nr. 3 2023.
Foto: Chefen for Føringsstøtteregimentet i Fredericia, oberst Henrik Graven Nielsen. Foto: Kasper Brøndum Andersen.
Tekst: Vickie Lind, pressechef

Mens vi venter på milliarderne

Med et nyt forsvarsforlig er der udsigt til, at Forsvaret modtager et stort milliardbeløb til at rette op på årtiers efterslæb på blandt andet etablissementer. Men hvor skal man begynde, når pengene skal fordeles over 10 år? Vi har spurgt Ejendomsstyrelsen om, hvordan de forestiller sig genopretningen, og vi har besøgt Ryes Kaserne, der var pilotprojekt, da en ny model under FES skulle testes, efter Forsvarets aftale med ISS blev annulleret.

 

Tillidsrepræsentanten er blevet vigtigere

Der er skruet ned for undervisningen i forvaltning på officersskolerne, og det har fået mængden af spørgsmål til tillidsrepræsentanterne til at stige. På kurser lærer HOD tillidsrepræsentanter og suppleanter, hvordan de hjælper med blandt andet lønforhandlinger, flytninger og svære samtaler. Vi har talt med fire af de yngste og nyeste om, hvordan de oplever det faglige arbejde, og hvorfor de har valgt at gå ind i det.

 

Serie: Mød din værnsformand

Hovedbestyrelsen i HOD består af 19 personer valgt af repræsentantskabet blandt de aktive medlemmer. 5 af dem er såkaldte værnsformænd. Sektionschef Per Sloth Møller er værnsformand for Beredskabsstyrelsen.

 

Når du skal udstationeres

Hvis du skal eller tænker på at ville udstationeres til tjeneste ved en udenlandsk myndighed, skal du gøre dig nogle overvejelser, som ikke umiddelbart vedrører din ansættelse, men vilkårene som du og dine medrejsende familiemedlemmer skal leve under.

 

HUGIN 2023

Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland har i samarbejde med politiet gennemført den største opmærksomhedsøvelse i fire årtier, HUGIN 2023. Det bragte officerer med vidt forskellig baggrund, uddannelse og tilhørsforhold sammen om et fælles mål.

 

I NATO-udvidelsens brændpunkt

Finlands og – formentlig – Sveriges kommende optagelse i NATO bliver en massiv styrkelse. Det vurderer oberst Carsten Hasenfuss, der sidste år kom til Stockholm som den første danske forsvarsattaché i Norden i over 20 år. Han er akkrediteret til alle Danmarks tre nordiske naboer.

 

Læs Officeren nr. 3 2023

 

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *