-->

HOD Vedtægter, Beretning, Hvidbog mv.

HOD Hvidbog pr. SEP 2017

HOD Vedtægter

Vedtægter

 

Godkendt på repræsentantskabsmøde den 13. maj 2019.

HOD Beretning

HOD Perspektivplan

Perspektivplanen giver en samlet, bred fremstilling af organisationens grundholdninger og langsigtede mål.

 

Perspektivplanen er udarbejdet på baggrund af medlemmernes holdninger og interesser. Perspektivplanen udgør således grundlaget for hovedbestyrelsens og sekretariatets fremadrettede arbejde.

 

Perspektivplanen skal tillige tjene som information til medlemmer og lokalafdelinger.

 

Perspektivplanen tages op til debat på møder, kurser og konferencer.

 

Repræsentantskabet kan drøfte indholdet med henblik på eventuel justering af de langsigtede mål.

 

Hvor der i perspektivplanen er anvendt begreber som: forsvaret og officerer er der ikke ment nogen skelnen mellem medlemskategorierne, der nu omfatter såvel officerer i Beredskabsstyrelsen som i Forsvaret, auditørfuldmægtige samt hjemmeværnskonsulenter.

 

Perspektivplan
Den nuværende perspektivplan er udarbejdet i oktober 2011.

Print