Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsens sammensætning.

Hovedbestyrelsen er over for repræsentantskabet ansvarlig for organisationens samlede virksomhed og økonomi.

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 10 medlemmer er til stede, heriblandt formanden eller den stedfortrædende formand.

Hovedbestyrelsen består af formanden, en værnsformand fra hvert af de tre værn, hjemmeværnet og beredskabsstyrelsen samt:

 

  • 5 hovedbestyrelsesmedlemmer fra hæren
  • 3 hovedbestyrelsesmedlemmer fra søværnet
  • 3 hovedbestyrelsesmedlemmer fra flyvevåbnet
  • 1 hovedbestyrelsesmedlem fra hjemmeværnet
  • 1 hovedbestyrelsesmedlem fra beredskabsstyrelsen

 

Blandt de 5 værnsformænd vælger repræsentantskabet en stedfortrædende formand.

Blandt de øvrige 13 hovedbestyrelsesmedlemmer vælger repræsentantskabet en suppleant af samme værn for hver af de 5 værnsformænd.

Repræsentantskabet vælger endvidere 13 suppleanter for hovedbestyrelsesmedlemmerne med samme fordeling på værn, som for ordinære hovedbestyrelsesmedlemmer.

 

Oversigt over hovedbestyrelsens medlemmer

 

Print