-->

Udmeldelse

Ved udmeldelse af HOD skal du være opmærksom på nedenstående.
  • Er du aktiv medlem kan du udmelde dig med én måneds varsel til udgangen af næste måned
  • Er du aktiv medlem og afskediges, kan du dog overgå til passivt medlemskab eller udmelde dig fra udgangen af den måned, hvor tjenesten forlades
  • Er du kadet og stopper din uddannelse i utide, er du udmeldt fra udgangen af den måned hvor du forlader uddannelsen
  • Er du passiv medlem kan du udmelde dig med én måneds varsel til udgangen af næste måned

 

Har du tegnet forsikring i forbindelse med dit medlemskab skal du være opmærksom på følgende:

 

  • Udmeldelse af forsikring følger medlemskabet.
  • Ægtefælle/samlever udmeldes når medlemmet fylder 70 år.

 

Log ind for at få adgang til Formular for udmeldelse

Print