A-kasse

Brug A-kassen

Akademikernes A-kasse betragter det som deres fornemmeste opgave at hjælpe medlemmerne stærkt videre. Udover at give økonomisk tryghed er a-kassen en afgørende sparringspartner i overgangene i studielivet og arbejdslivet – når man skal lande sit første job som nyuddannet, er mellem jobs eller overvejer at blive selvstændig.

A-kassen har det som et erklæret mål at udvikle tilbud og rådgivning, så medlemmerne er rustet til fremtidens arbejdsmarked, hvor mange kommer til at skifte job meget oftere, end man tidligere har gjort.

 

Hvad koster det

Prisen for et fuldtidsmedlem i Akademikernes A-kasse er 467 kr. pr. måned (2021).

Reelt set er det kun 327 kr. pr. måned, da du får fradrag på ca. 30% for dit a-kasse medlemskab. Fradraget får du automatisk via SKAT, når året er slut.

 

Ofte stillede spørgsmål

» Hvis et HOD-medlem holder orlov/søger om tjenestefrihed for at søge andet arbejde, kan vedkommende få dagpenge efter en karantæne på tre uger.

 

» Ved helbredsbetinget afskedigelse er det en betingelse for at få dagpenge, at man står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det kræver, at A-kassen kan pege på et arbejdsmarked, hvor der er relevante og realistiske job at søge på trods af medlemmets helbredsproblemer. Hvis medlemmet f.eks. ikke kan påtage sig hårdt fysisk arbejde, men sagtens kan arbejde på et kontor, kan vedkommende stå til rådighed og således modtage dagpenge.

 

» Får et HOD-medlem løbende udbetalt en tjenestemandspension, medfører denne fradrag i dagpengene.

 

» Ved en årlig pensionsindtægt på ca. 180.000,00 kr. bortfalder retten til arbejdsløshedsdagpenge.

 

» Et HOD-medlem kan ikke få dagpenge, hvis vedkommende modtager rådighedsløn.

Print
AKA
HOD samarbejder med Akademikernes A-kasse om indsatsen for jobsøgende medlemmer af HOD. Vi anbefaler, at du kontakter Akademikernes A-kasse for medlemskab, hvis du ønsker en forsikring eller hvis du skulle havne mellem to job.

Læs mere om Akademikernes A-kasse på www.aka.dk
Download