Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik og strategi.

Kommunikationspolitik
Målet er:

  • at medlemmerne oplever et medejerskab af HOD som en faglig organisation
  • at hovedbestyrelse, tillidsrepræsentanter og lokalafdelings bestyrelser har de nødvendige forudsætninger for at varetage medlemmernes interesser
  • at arbejdsgivere, interesseorganisationer, politikere, faglige organisationer m.fl. kender HOD’s holdninger.

 

Kommunikationsstrategi
Kommunikationspolitikken er fundamentet for HOD’s kommunikationsstrategi.

HOD skal benytte sig af et bredt spekter af både trykte og digitale medier. Alle kommunikationskanaler skal generere merværdi for medlemmerne.

Kommunikationsstrategien skal skabe grundlag for

  • debat og
  • synlig formidling af informationer, der har relevans for HOD’s medlemmer og samarbejdspartnere.

 

Vedtaget af hovedbestyrelsen den 13. december 2012

Print