Log in på Mit HOD:

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik og strategi.

Kommunikationspolitik
Målet er:

  • at medlemmerne oplever et medejerskab af HOD som en faglig organisation
  • at hovedbestyrelse, tillidsrepræsentanter og lokalafdelings-bestyrelser har de nødvendige forudsætninger for at varetage medlemmernes interesser
  • at arbejdsgivere, interesseorganisationer, politikere, faglige organisationer m.fl. kender HOD’s holdninger.

Kommunikationsstrategi
Kommunikationspolitikken er fundamentet for HOD’s kommunikations-strategi.

HOD skal benytte sig af et bredt spekter af både trykte og digitale medier. Alle kommunikationskanaler skal generere merværdi for medlemmerne.

Kommunikationsstrategien skal skabe grundlag for

  • debat og
  • synlig formidling af informationer, der har relevans for HOD’s medlemmer og samarbejdspartnere.

 

Vedtaget af hovedbestyrelsen den 13. december 2012

Print