-->

Policy

HOD's overordnede faglige mål udtrykkes i Perspektivplanen.

Gennem hovedbestyrelsens beslutninger og temamøder fastlægges en handlingsplan, som løbende justeres. I grundlaget for Perspektivplanen bliver det bl.a. fastslået

– at HOD er en faglig organisation, der i forhold til staten som arbejdsgiver varetager medlemmernes interesser som arbejdstagere i økonomisk, ansættelsesretlig, tjenstlig, juridisk og arbejdsmiljømæssig henseende.

HOD er politisk uafhængig.

HOD’s politiske arbejde bygger på følgende forudsætninger:

 

  • Tjenestemandslovens bestemmelser om kollektiv interessevaretagelse og de dertil knyttede aftaler.
  • Samarbejdsaftalens regler om informationsudveksling, medindflydelse og medbestemmelse.
  • Forsvarsministeriet er hovedarbejdsgiver og fastsætter opgaver, organisation og ressourcer på baggrund af folketingsbeslutninger.
  • Opgaverne i national og international tjeneste, katastrofe, krise og krig stiller særlige krav til det enkelte medlems indsats og til arbejdsgiverens ansvar for det enkelte medlem. Disse krav skal afspejles i det enkelte medlems tjenesteforløb.

 

Print