Hvorfor vælge HOD?

Som officer og kadet/elev/aspirant er du ansat i henhold til Protokollatet til AC-overenskomsten indgået mellem HOD og FPS. Det betyder, at det er HOD, der har aftale- og forhandlingsretten for dig.
Der er som bekendt ikke organisationspligt eller -tvang i Danmark - man bestemmer selv. Men vi erindrer gerne om, at HOD har erfaringen på officersområdet - herunder også elever - vi kender termerne, Forsvarets organisation, aftalekomplekset og de skrevne såvel som de uskrevne spilleregler.
Medlemsfordele
 • Advokathjælp Bakertilly

  Advokathjælp med rabat.
  Læs mere
 • Bank Lån & Spar

  Som medlem af HOD kan du få en række fordele og særligt gode vilkår.
  Læs mere
 • Bistand

  Få rådgivning fra vores konsulenter samt juridisk bistand
  Læs mere
 • Fagblad

  Fagbladet Officeren
  Læs mere
 • Forsikring

  Medlemskab giver adgang til forsikringer
  Læs mere
 • Legat

  Hovedorganisationen af Officerer i Danmarks Fælleslegat.
  Læs mere
 • Lån Tjenestemændenes Låneforening

  Lån til en fordelagtig rente
  Læs mere
 • Pension PFA pension

  Supplerende pensionsordning
  Læs mere
 • Shopping Forbrugsforeningen

  Få bonus på sund fornuft.
  Læs mere
 • Bolig Samrådets boligselskab

  Få et boligtilbud
  Læs mere

Medlemstyper & Priser

Kontingent fra 1. januar 2024 til 30. juni 2024. HOD har ingen A-kasse, men anbefaler Akademikernes A-Kasse

Bliv klogere på HOD's forskellige medlemstyper

Som aktive medlemmer af HOD kan optages:

 

FULDTID:

Fuldtidsansatte officerer, herunder også officerer ansat på overenskomst til kortvarig tjeneste.

 

Andre der henregnes til officersgruppen, og som kan omfattes af HOD’s aftale- og forhandlingsområde.

 

Andre, som er optagelsesberettiget i AC, herunder personel uden for den militære rækkefølge, der henregnes til officersgruppen, efter vedtagelse af repræsentantskabet.

 

Officerer der er meddelt tjenestefrihed uden løn.

 

Officerer, der er pensionerede; men fortsat ansat under forsvarsministeriets område.

 

KADET/ELEV:

Elever på værnenes officersskoler samt OBU mv. Endvidere personel ansat til officersuddannelse i BRS.

 

 

Som passive medlemmer af HOD kan optages:

 

PENSIONIST:

Tidligere fuldtidsansatte officerer, der er afgået fra tjenesten til pension evt. suppleret med andet arbejde.

 

STANDBY:

Tidligere fuldtidsansatte officerer, der ikke har nogen form for rådighedskontrakt, men ønsker en fortsat tilknytning til HOD.

 

Officerer der er meddelt tjenestefrihed uden løn.

 

RÅDIGHED:

Officerer på rådighedskontrakt, herunder også officerer af reserven, indkommanderet til rådighedstjeneste.

 

4.800 har allerede valgt HOD

 • - Det er lidt ligesom med éns forsikringer. Man håber, at man aldrig får brug for dem, men når man først gør, så vil man ikke undvære dem. Derfor er jeg medlem af HOD.

  oberst Peter Alexa
  Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse
 • - Jeg er medlem af HOD, fordi sikkerhed også gælder mig og min familie.

  kommandør Gorm Bergqvist
  1. Eskadre
 • - HOD er den forhandlingsberettigede organisation for officerer, og dermed den eneste der kan forhandle om de bedst mulige arbejdsforhold for os, så selvfølgelig er jeg medlem af HOD.

  major Søren P. Østergaard
  Den Kongelige Livgarde