Log in på Mit HOD:

Hvorfor vælge HOD?

Som officer og kadet/elev/aspirant er du ansat i henhold til Protokollatet til AC-overenskomsten indgået mellem HOD og FPS. Det betyder, at det er HOD, der har aftale- og forhandlingsretten for dig.
Der er som bekendt ikke organisationspligt eller -tvang i Danmark - man bestemmer selv. Men vi skal dog erindre om, at HOD har erfaringen på officersområdet - herunder også elever - vi kender termerne, forsvarets organisation, aftalekomplekset og de skrevne såvel som de uskrevne spilleregler.
Medlemsfordele
 • Advokathjælp Ret & Råd

  Advokathjælp med rabat.
  Læs mere
 • Bolig Samrådets boligselskab

  Få et boligtilbud
  Læs mere
 • Fagblad & Nyhedsmail

  Fagbladet Officeren og HOD News
  Læs mere
 • Forsikring

  Medlemskab giver adgang til forsikringer som tegnes via HOD.
  Læs mere
 • Hotel First Hotels

  Book ophold med rabat
  Læs mere
 • Legat

  Hovedorganisationen af Officerer i Danmarks Fælleslegat.
  Læs mere
 • Lån Tjenestemændenes Låneforening

  Lån til en fordelagtig rente
  Læs mere
 • Pension PFA pension

  Supplerende pensionsordning
  Læs mere
 • Rådgivning

  Få rådgivning fra vores konsulenter samt juridisk bistand
  Læs mere
 • Shopping Forbrugsforeningen

  Få bonus på sund fornuft.
  Læs mere
Bliv klogere på HOD's forskellige medlemstyper

Som aktive medlemmer af HOD kan optages:

 

 • Officerer, der kan omfattes af HOD’s aftale‐ og forhandlingsområde.
 • Kadetter og elever på værnenes officersskoler samt øvrige elever og aspiranter, som er ansat med henblik på at gennemføre officersuddannelse.
 • Officerer, der er meddelt tjenestefrihed uden løn.
 • Officerer, der er pensionerede; men fortsat ansat under forsvarsministeriets område.
 • Andre, der henregnes til officersgruppen, og som kan omfattes af HOD’s aftale‐ og forhandlingsområde.
 • Andre, som er optagelsesberettiget i AC, herunder personel uden for den militære rækkefølge, der henregnes til officersgruppen, efter vedtagelse af repræsentantskabet.

 

 

Passive medlemmer:

 

 • Som passive medlemmer kan optages de ovenfor nævnte personer, der er afskedigede, herunder pensionerede uden fortsat ansættelse under forsvarsministeriets område.
 • Som passive medlemmer kan ligeledes optages de ovenfor nævnte personer, i et ansættelsesforhold i Forsvaret med en udstrækning, der ligger væsentligt under fuldtidsansættelse.
 • Officerer, der er meddelt tjenestefrihed, kan overgå til passivt medlemskab i tjenestefrihedsperioden. Dette skal skriftligt meddeles HOD.

4.800 har allerede valgt HOD

 • - Det er lidt ligesom med éns forsikringer. Man håber, at man aldrig får brug for dem, men når man først gør, så vil man ikke undvære dem. Derfor er jeg medlem af HOD.

  oberst Peter Alexa
  Flyverstaben, Værnsfælles Forsvarskommando, Karup
 • - Jeg er medlem af HOD, fordi sikkerhed også gælder mig og min familie.

  kommandør Gorm Bergqvist
  Marinestaben, Værnsfælles Forsvarskommando, Karup
 • - HOD er den forhandlingsberettigede organisation for officerer, og dermed den eneste der kan forhandle om de bedst mulige arbejdsforhold for os, så selvfølgelig er jeg medlem af HOD.

  major Søren P. Østergaard
  Den Kongelige Livgarde