Nyheder

01. Juli 2024

24 timers vagt betyder fri dagen efter

Fremadrettet tæller rådighedstjeneste på arbejdspladsen ikke som hviletid, heller ikke hvis man reelt sover. Det får betydning for 24 timers aftalen som HOD og FPS indgik i december 2017.
Tekst: Steen Gøtsche, konsulent

Beskæftigelsesministeriet har, med det formål at bringe dansk lovgivning i overensstemmelse med EU-domstolens praksis på arbejdstidsdirektivet, gennemført ændringer i bekendtgørelse nr. 324 om hvileperiode og fridøgn m.v. Ændringerne træder i kraft 1. juli 2024.

 

Fremadrettet tæller rådighedstjeneste på arbejdspladsen ikke som hviletid, heller ikke hvis man reelt sover. Det får betydning for 24 timers aftalen som HOD og FPS indgik i december 2017.

 

Aftalen vil køre videre og stadig være gældende, men der vil ikke længere være mulighed for at møde på arbejde dagen efter en 24 timers vagt. Her skal man holde en fridag.

 

Dette vil få betydning for de enheder som har indgået et protokollat om anvendelse af aftalen.

 

I øvrigt henvises til Forsvarsministeriets Personalestyrelses skrivelse til myndighederne omkring Ændring af beredskaber på 24 timers vagttjeneste….” af 24. juni 2024.

 

Hvis du har spørgsmål til emnet så kontakt Søren Clausen på clausen@hod.dk eller Steen Gøtsche på goetsche@hod.dk.