Nyheder

19. Juni 2024

Officeren nr. 3 2024

For Kasper Grønning Iverssøn var branden i Børsen en af den slags indsatser, en beredskabsofficer kun har en af i løbet af en karriere. Læs Officeren nr. 3 2024.
Foto: Sektionsleder Kasper Grønning Iverssøn er næsten lige mødt ind, da vagttelefonen ringer. Det er en alarmoperatør fra politiet. Børsen brænder. Foto: Michael Aagaard, Aagaard medier
Tekst: Vickie Lind, pressechef

111 officerer forlod Forsvaret

Det sendte rystelser gennem Forsvaret, da en generalmajor sidste år forlod Forsvaret, og igen i år, da chefen for Hærkommandoen valgte at fratræde sin stilling. De to højtstående officerer er blot toppen af isbjerget. Sidste år forlod 111 officerer Forsvaret i det, der kaldes uforudset afgang. Officeren har talt med fire officerer, som har valgt at forlade deres stilling i løbet af det seneste år. Spørgsmålet er, hvorfor de har fundet job uden for hegnet.

 

120 dages-reglen findes ikke for officerer

Vi hører om mange, som tror, at det gamle begreb i forhold til sygefravær på maksimalt 120 sygedage stadig er gældende. Det er det ikke!

 

En særlig indsats

Røgen rejste sig over København. Tårnet væltede ned, dragefødderne smeltede og mure styrtede sammen. Samtidig var ønsket, at det hele skal kunne bygges op igen. For Kasper Grønning Iverssøn var branden i Børsen en af den slags indsatser, en beredskabsofficer kun har en eller to af i løbet af en karriere.

 

XIII fik både kamp og sejr

Godt 650 soldater fra 2. Brigades stab og enheder deltog i feltøvelsen Spring Storm 24 i Estland. For en af soldaterne blev feltøvelsen den sidste, før han forhåbentlig indleder officersuddannelsen på HO til august.

 

På støt atlantisk kurs 

’Europæerne er nødt til at erkende, at USA’s blik er rettet mod Østasien. Vi skal derfor bruge ressourcer på at tage ansvar for vores egen baghave’, siger Lone Wisborg, Danmarks NATO-ambassadør. Hun og hendes stab er for tiden travlt beskæftiget med forberedelser
til alliancens 75-års jubilæumstopmøde i Washington.

 

For stor til Danmark

Kaj Birksteds strålende karriere i Royal Air Force kom ham ikke til megen nytte, da han i 1945 vendte tilbage til det danske forsvar. Manden, som mange anså for en naturlig chef for det nye Flyvevåben, mødte bureaukratisk og kollegial modstand fra første dag.

Boganmeldelse af ‘Birk’.

 

Læs Officeren nr. 3 2024