Debat

19 | 07 | 2024
14. Juni 2018
Leder, juni 2018
De ansatte i stat, regioner og kommuner har med en enkelt undtagelse på nuværende tidspunkt stemt ja til overenskomsterne.
Af Niels Tønning, formand
06. April 2018
Leder, april 2018
Aftalebaserede eller lovregulerede overenskomster
Af Niels Tønning, formand
14. Februar 2018
Leder, februar 2018
HOD's lokale ansigter
Af Niels Tønning, formand
13. December 2017
Leder, december 2017
Kammerater – Klar til kamp!
Af Niels Tønning, formand
25. Oktober 2017
Leder, oktober 2017
Det vigtigste forlig længe
Af Niels Tønning, formand
08. September 2017
Leder, september 2017
Når tiden går baglæns
Af Niels Tønning, formand
09. Juni 2017
Leder, nr. 3, juni 2017
Afvis forringelser for de ansatte
Af Niels Tønning, formand
05. April 2017
Leder nr. 2, april 2017
Officerer flytter ikke længere for jobbet.
Af Niels Tønning, formand
15. Februar 2017
Leder nr. 1, februar 2017
Det er god kampeksercits i Hæren at starte enhver bevægelse fremad med en bevægelse bagud, men det er umuligt, hvis man i forvejen står med ryggen mod muren.
Af Niels Tønning, formand
12. December 2016
Leder, december 2016
Arbejdsmiljølovens hviletidsbestemmelser virker efterhånden som vejledende for ophold i skydelejr, tilkaldevagter med mere.
Af Niels Tønning, Formand
19. Oktober 2016
Leder, oktober 2016
Der er ikke noget som kendsgerninger og faktuel viden, der kan ødelægge en god plan, og den militære knowhow virker efterhånden, som en uønsket forstyrrelse uden for den operative kerneproduktion.
Af Niels Tønning, Formand