Nyheder

15. december 2022
Mali: Forposten i Sahel
Den 56-årige oberstløjtnant Kenneth Albret, der har tilbragt næsten hele sit officersliv i udlandet, har som dansk forsvarsattaché i Mali til opgave at monitorere og skabe kildenetværk i en situation, der i enhver henseende er flydende.
15. december 2022
Baltikum: Forenet i skæbnefællesskab
Estland, Letland og Litauens holdning til Ukraine-krigen har været blandt de mest kompromisløse og offervillige i NATO. Landene er meget forskellige, men tæt forbundne i kraft af deres fælles historiske skæbne, pointerer den danske forsvarsattaché i Baltikum.
15. december 2022
Polen: Nationen der holder østflanken
I sin sammenfatning af, hvilken NATO-kurs der i polsk optik synes hensigtsmæssig over for Rusland, bruger den danske forsvarsattaché i Warszawa et citat fra en amerikansk præsident: ’Speak softly and carry a big stick!’
15. december 2022
I audiens hos forsvarsattachéen
Danmark har forsvarsattachéer placeret rundt om i verden. Udover attachéer er der også en række militær- og forsvarsrådgivere.
12. december 2022
Officeren nr. 6 2022
Efter afskaffelsen af det danske forsvarsforbehold er de første danske officerer nu på plads i EU. Læs Officeren nr. 6 2022.
08. december 2022
Bekymrende tal i officersundersøgelse
Mere end 30% af respondenterne fra Danmark har svaret, at de ofte overvejer at forlade Forsvaret. Resultaterne af den store officersundersøgelse i de nordiske lande bør give anledning til bekymring.