Nyheder

03. Juli 2024

Mød hovedbestyrelsen: Jan Landberg Svendsen

HOD's hovedbestyrelse består af 19 medlemmer. Men hvem er de egentlig? Jan Landberg Svendsen er fra Søværnet og suppleant for værnsformanden.
Foto: Sara Skytte

Bragt i Officeren nr. 2, 2024.

 

Jan Landberg Svendsen, 53 år. HB-medlem Søværnet, suppleant for værnsformanden. Garnisonskommandant og chef for Flådestation Frederikshavn.

 

Hvorfor er du involveret i organisationsarbejde?

 

Det korte svar er, at det giver mig energi og mening i hverdagen. At arbejde med at udvikle, udbrede og sikre bedst mulige arbejdsvilkår for og sammen med andre er efter min mening værd at gøre. Og når noget er værd at gøre, er det værd at gøre ordentligt. Ordentlighed er en af de dyder, som jeg vægter højt. Det gælder på begge sider af et samarbejde, en aftale eller et arbejdsforhold. Det er givende at være sammen med andre, der ønsker at gøre en ekstra forskel. En forskel, der ikke kun kan gøres op i tid og penge. Organisationsarbejde kræver investering af egen tid, men det giver tifold energi og nyttig viden tilbage.

 

Hvilke mærkesager er de vigtigste for dig?

 

Opretholdelse, udvikling og anerkendelsen af officerernes unikke profession og kompetencer er centralt for mig. I 2005 udtalte A.P. Møller Mærsk, at Forsvaret leverede den bedste lederuddannelse i Danmark. Mærsk opfordrede offentligt deres medarbejdere til at tage officersuddannelsen og vægtede, ligesom mange andre virksomheder, officersuddannelsen højt, når de skulle ansætte ledere. Vi uddanner fortsat dygtige akademiske ledere og embedsmænd, men den militære lederprofil – strategen og taktikeren, der kan kæmpe selvstændigt under The commander’s Intent i en politisk styret organisation – mangler tydelighed.

 

Det er den nuværende rekrutteringsmodel, ansøgningssystemet og akkrediteringen, der har gjort den utydelig, så der er behov for, at officerernes unikke profil igen skærpes og tydeliggøres. Det er korrekt, at officererne kan varetage Forsvarets akademiske forvaltningsopgaver på højde med en civilt uddannet akademiker, men officererne kan meget mere end det. Det er vigtigt igen at få tydeliggjort alle de områder, hvor officererne har unikke kompetencer og dermed nødvendige forudsætninger for, at Forsvaret kan løse den samlede opgave.

 

Når man ser på alle de verserende negative sager, er det for mig tydeligt, at ambitionen om at afmilitarisere Forsvaret og indføre civile styringsmodeller overalt uden skelen til at skulle kunne kæmpe i krise og krig, har slået fejl. Det handler særligt om tillid. Tillid til militære ledere og chefer. Det er vigtigt for mig, at politikerne og embedssystemet og befolkningen har og viser tillid til officererne i den måde, hvorpå Forsvarsområdet organiseres, styres og ledes. Her har officerernes ansættelsesforhold, uddannelsesmodel, karriereplaner m.v. stor betydning. Når det er sagt, så spiller løn og lønudvikling selvfølgelig en rolle. Det er vigtigt og en naturlig del af organisationsarbejdet.