Nyheder

03. Juli 2024

Mød hovedbestyrelsen: Jens Christian Kyster

HOD's hovedbestyrelse består af 19 medlemmer. Men hvem er de egentlig? Jens Christian Kyster er fra Beredskabsstyrelsen og suppleant for værnsformanden.
Foto: Sara Skytte

Bragt i Officeren nr. 3, 2024.

 

Sektionschef Jens Christian Kyster, 58 år. HB-medlem Beredskabsstyrelsen, suppleant for værnsformanden. Sagsbehandler og lærer, Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse, Birkerød.

 

Hvorfor er du involveret i organisationsarbejde?

 

Siden min start på arbejdsmarkedet i 1984 har organisationsarbejde fyldt meget i min hverdag. Gennem mange års virke i forskellige roller inden for organisationsarbejde står det for mig mere og mere klart, at fagforeningsarbejde er mere og andet end overenskomster og arbejdsløshedsforsikringen.

 

Fagforeningsarbejde handler om at sikre, at alle på arbejdsmarkedet bliver behandlet på en ordentlig og anstændig måde. Jeg har valgt aktivt at tage ansvar for, at der fortsat er særligt fokus på, at arbejdstagere sikres ordentlige arbejdsvilkår, og at ens rettigheder sikres. Og ”ordentlighed og anstændighed” kræver, at man selv tager et ansvar for at sikre et godt og ligeværdigt samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.

 

En stærk, handlekraftig fagforening kan bidrage til at skabe en konstruktiv dialog med kolleger og arbejdsgiver og ikke mindst presse på for at få indflydelse, når der skal forhandles rammer og vilkår. Og det at være involveret i organisationsarbejde giver for mig stor værdi, da jeg kan være en del af et fællesskab, der arbejder for samme mål.

 

Hvilke mærkesager er de vigtigste for dig?

 

Det er vigtigt for mig, at HOD fremstår som en synlig og innovativ forening, der professionelt varetager medlemmernes interesser i alle faglige og tjenstlige spørgsmål.

 

En vigtig mærkesag for mig er, at medlemmerne er tilknyttet en organisation, der arbejder målrettet for sine medlemmer, og at der er fokus på at tilgodese, at medlemmerne har forskellige behov i forhold til, hvor de er i deres karriere, privatliv m.m.

 

Det er også særligt vigtigt, at vi får meldt det budskab ud, at mange af de goder, som arbejdstagere i dag tager som en ”selvfølgelighed”, er opnået igennem mange års aktivt fagforeningsarbejde, og at det fortsat giver mening at være medlem af HOD. Det er særdeles vigtigt, at HOD fortsat arbejder på øget dialog mellem hovedbestyrelsen og lokalenhederne med det mål at skabe mere synlighed om foreningsarbejdet. Sluttelig har jeg fremadrettet et håb om, at der på lokalt niveau bliver genskabt en fornyet ”fagforeningsånd” og bliver afviklet flere lokale møder med et HOD-fagligt indhold.