Nyheder

30. September 2020

Uorden med det nye udetillæg

Der er problemer med den nye udetillægsordning. Det handler både om manuelle beregninger og forkert beregningsgrundlag.
Tekst: Hans Hartmann, konsulent

Det nye udetillæg blev af Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) søsat i Forsvaret pr. 1. februar 2020 – og lige siden har der været problemer med implementering af ordningen.

Vær opmærksom på at deadline for beslutning om tilbagegang til gammel udetillægsordning er 4. oktober.

 

Dels har man siden implementeringstidspunktet foretaget manuelle beregninger og løntastninger ved Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (FRS) da man ikke har været klar til at køre ordningen ind i lønsystemet, dels dukker nu en ’takseringsfejl’ vedrørende daglig husholdning op.

 

Efterslæb

Første problem har medført, at mange udstationerede siden februar har modtaget udetillæg efter gammel ordning + a conto udbetalinger til udligning op mod det nye udetillæg. Ifølge nogle af vores medlemmer har de op mod 50.000 kr. til gode. FPS og FRS har gentagne gange lovet, ’at med næste lønkørsel’ vil tingene blive rettet op, men det er endnu ikke sket for alle. Lønnen ultimo september vil vise, om man nu – 8 måneder efter ’implementering’ – har nået målet.

 

Med den endelige afregning har HOD insisteret på, at enkeltmand skal tilsendes det anvendte regnestykke for at kunne kontrollere, om alt er landet korrekt. Lønsedler for perioden er ikke godt nok, da de vil være komplet umulige at gennemskue. Altså:

  • Hvad er blevet udbetalt til dato
  • Hvad skulle have været udbetalt – udspecificeret
  • Herved resterende beløb, til endelig afgørelse!

 

Forkerte tal i udetillægsberegneren

Medio september blev HOD kontaktet af FPS om endnu et problem med den nye ordning. Beregningsgrundlaget for udetillægget, hvorpå folk har truffet beslutning om overgang til den nye ordning, viser sig at være forkert.

 

Ifølge det oplyste fandt FPS, at de nye reguleringer for 2020 medførte større reduktioner i udetillæg i næsten alle landeområder, særligt i Europa, hvorfor de spurgte ind til dette ved udenrigsministeriet. UM forklarede, at de (for en rum tid siden) havde konstateret, at taksterne for 2019 var fejlbehæftede og for højt sat (det havde de bare glemt at informere FPS om).

 

De udstationerede har fået udetillæg til den korrekte takst! Det er bare ikke svarende til tallene i udetillægsberegneren, og de udstationerede har derved truffet valg om overgang til ny ordning på forkerte præmisser. Nogle få områder har fået mere, end hvad beregningerne tilsagde, men den overvejende del af de udstationerede – særligt i Europa – har fået mindre.

 

FPS har udsendt skrivelse til alle udstationerede, som selv har valgt, om de ville overgå til ny ordning, hvor man forklarer problemet og tilbyder mulighed for at genberegne med henblik på at beslutte, om man vil forblive på ny ordning eller gå tilbage til gammel ordning med tilbagevirkende kraft. Deadline for svar til FPS er 4. oktober.

 

Også her har HOD understreget, at FPS skal være den enkelte behjælpelig med et retvisende og sammenligneligt grundlag for individuelle beregninger.

I øvrigt er det vigtigt at være opmærksom på, at indeks for den gamle ordning jo er fastfrosset.

 

At arbejdsgiver opdager en fejl og så retter den, har HOD naturligvis fuld forståelse for. Men det er HOD’s holdning, at det ikke skal komme den enkelte medarbejder til skade i et bagudrettet perspektiv. Ikke når arbejdsgiver har lagt tallene på bordet og meddelt, at dette er grundlaget for beslutning om udstationering. Det er FPS heldigvis enig med HOD i og der kan ifølge FPS udelukkende være tale om tilbagebetaling af ’Etableringstillægget’, som følger af den nye ordning.

Altså: Hvis man fra ny ordning vælger at gå tilbage på gammel ordning, og såfremt man på den nye udetillægsordning har modtaget etableringstillæg, kan der blive tale om tilbagebetaling af dette.

Vælger man at gå tilbage på gammel ordning, vil man naturligvis skulle have sit funktionstillæg tilbage. Såfremt man ikke havde forhandlet et funktionstillæg, da man frivilligt valgte at blive udsendt på den nye ordning – og nu vælger at gå tilbage på gammel ordning, da bistår HOD gerne med forhandling af funktionstillæg.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *