-->

Nyheder

03. April 2023

Undersøgelse om arbejdslivsbalance

Undersøgelser skal gentages med jævne mellemrum for at have relevans. Derfor lancerer HOD nu 2023-udgaven af undersøgelsen om officerernes arbejdslivsbalance.
Tekst: Carl Henning G. Johnsen, sekretariatschef

I 2010 og 2018 gennemførte HOD sammenlignende undersøgelser af officerernes opfattelse af egen arbejdslivsbalance. Det gav blandt andet interessante resultater i relation til ændringer i antallet af den enkelte officers faste og midlertidige tjenestesteder, hvor det kan hævdes, at indførelsen af bemandingssystemet har medført færre tjenestestedsskift for officerskorpset generelt. Men der er også meget interessante resultater for så vidt angår officerernes opfattelse af deres tjeneste som et kald frem for bare et lønarbejde.

 

Undersøgelsen i 2018 dannede grundlag for en statistik over officerernes tilfredshed med bemandingssystemets ansøgningsdel, hvor der ses store forskelle i tilfredsheden mellem de forskellige grupperinger inden for korpset. Desuden tilbyder undersøgelsens resultater nogle spændende perspektiver på lønnens indvirkning på karrierevalg og dynamikker i parforholdet.

 

Nu er det tid igen. HOD lancerer 2023-udgaven af undersøgelsen. Der er sendt directmail til alle medlemmer, hvor vi har en mailadresse, men du kan også finde link til undersøgelsen på hjemmesiden, når du er logget ind på MIT HOD. Når du er logget ind, skal du gå til medlem og så ind på fanen arbejdsmiljø.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til sekretariatschef Carl Henning G. Johnsen på carl@hod.dk.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *