Nyheder

28. Februar 2020

Uforklarlige løntræk

Oplever du løntræk, som ser forkerte ud, skal du være opmærksom på, at Forsvaret ikke må foretage løntræk i lønnen uden accept fra berørte medarbejder.
Tekst: Søren Wad Clausen, konsulent

Det er ikke kun på grund af Forsvarets nye tidsstyringssystem, for HOD oplever lejlighedsvis, at medlemmer henvender sig til sekretariatet, fordi de oplever uforklarlige løntræk på deres lønseddel. Lige nu hører vi dog om lidt flere end på en normal uge. Der kan være tale om både små og meget store beløb – fra værdien af 1-2 øvelsestillæg til beløb der medfører, at medlemmet får udbetalt negativ løn.

 

HOD vil gerne understrege, at fejlagtige lønudbetalinger selvfølgelig skal rettes. Dette indebærer dog kun, at Forsvaret øjeblikkeligt holder op med at udbetale det tillæg mv., som man mener, er forkert. Forsvaret har derimod ikke ret til at foretage træk i en medarbejders løn uden accept fra den berørte medarbejder.

 

Hver eneste gang HOD støder på eksempler på løntræk uden accept eller partshøring, rejser organisationen krav om øjeblikkelig tilbageførsel af det trukne beløb i form af en a conto overførsel til medlemmets NemKonto. Det kan medarbejderen også selv kræve ved at kontakte FRS.

 

Skulle det næsten utænkelige ske, at Forsvarets nye tidsstyringssystem ved en fejl kommer til at fortage løntræk fra en officers løn, vil HOD’s krav også være øjeblikkelig tilbageførsel uden at afvente næste lønkørsel.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *