Nyheder

03. Maj 2021

Udbetaling af indefrosne feriepenge ved pensionering

Kan man selv vælge tidspunktet for udbetaling af indefrosne feriepenge efter tjenestemandspensioneringen og før folkepensionsalderen?
Tekst: Steen Gøtsche, konsulent

I forbindelse med udbetaling af de indefrosne feriemidler omkring pensionering har HOD tidligere været i dialog med ATP omkring vilkårene ved udbetaling efter normale vilkår.

 

HOD fik fastslået, at de indefrosne feriemidler normalt bliver udbetalt ved folkepensionsalderen, men også – efter ansøgning – for eksempel kan søges udbetalt ved tjenestemandspensioneringen, kravet var bare at man har forladt arbejdsmarkedet.

 

Vi har efterfølgende fået spørgsmål ind fra medlemmer, som drejer sig om tidspunktet for udbetalingen.

Spørgsmålene lød på, om man selv kan vælge tidspunktet for en udbetaling, efter tjenestemandspensioneringen og før folkepensionsalderen?

 

ATP har bekræftet både skriftligt og telefonisk, at medarbejderen/medlemmet kan ansøge på hvilket som helst tidspunkt efter tjenestemandspensioneringen. Søger man ikke, så vil det automatisk blive udbetalt ved folkepensionsalderen.

 

Eksempel: Hvis du går på tjenestemandspension som 62årig og har folkepensionsalder som 67årig, så kan du godt søge om at få de indefrosne feriemidler udbetalt som for eksempel 65årig – hvis bare du har forladt arbejdsmarkedet!

 

Svaret fra ATP:

 

Udbetaling af feriemidler er reguleret i lov nr. 58 af 30/01/2018 om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Reglerne om udbetaling fremgår af lovens kapitel 5, hvor det af § 15 fremgår, at udbetaling sker ved folkepensionsalder. Herudover er der mulighed for tidligere udbetaling (efter ansøgning) i tilfælde af, at lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

De tilfælde hvor der kan ske tidligere udbetaling fremgår af § 15, stk. 2, er – hvis der tilkendes førtidspension, overgår til efterløn (der vil være modregning i efterlønnen), får tilkendt fleks ydelse, har taget varigt ophold i udlandet eller ved udbetaling af en alderspension oprettet som led i et ansættelsesforhold.

 

Det er et krav for udbetaling efter ansøgning, at lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

Der er ikke krav, om at lønmodtager skal ansøge, når ovenstående begivenheder indtræffer / ydelser tilkendes, dette kan gøres efterfølgende.

 

 

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *