Nyheder

16. Maj 2019

Tillidsrepræsentanter samlet

Afstemning om vedtægtsændringer, valg til hovedbestyrelsen og Meningstorv. Der var en del på programmet, da HOD holdt repræsentantskabsmøde og seminar for tillidsrepræsentanter.
Foto: En del af seminaret gik med Meningstorv. Her var seks stande med hvert sit emne til debat. Et af emnerne var officerernes lønforhold, og her var konsulent Steen Mikkelsen fra HOD tovholder på diskussionen. Foto: Claus Fisker

Tillidsrepræsentanter, hovedbestyrelsesmedlemmer, HOD’s sekretariat og samarbejdspartnere, i alt 119 personer har været samlet over tre dage til HOD repræsentantskabsmøde og TR seminar i Svendborg.

 

Første dag var tilegnet repræsentantskabsmøde og bød på beretning fra formand Niels Tønning, gennemgang af regnskab, værnsmøder og valg til hovedbestyrelsen. Der var genvalg over næsten hele linjen, bortset fra Sophie Daather, der er ny i hovedbestyrelsen. Sophie Daather er premierløjtnant og gør tjeneste ved Trænregimentet. Major Lasse Bolding Sigvartsen genopstillede ikke til hovedbestyrelsen. 

 

Foto: Premierløjtnant Sophie Daather er nyt medlem af hovedbestyrelsen i HOD. Foto: Claus Fisker

Anden dag af seminaret bød først på punktet Meningstorv. Seks emner havde hver deres stand, Officerernes Lønforhold, Arbejdsmiljø, Officersuddannelser, Tillidsrepræsentanters Udvikling, Branding og Bemandings- og Karrieresystemet blev debatteret af alle deltager, der var delt ind i grupper og på skift kom rundt til alle standene.

 

Midt på dagen gav forsvarschef, general Bjørn Bisserup, oplæg om situationen i Forsvaret her et års tid inde i det seneste forlig, og efterfølgende fortsatte debatten rundt på Meningstorvets stande.

 

Foto: Forsvarschef, general Bjørn Bisserup, var midt på dagen på podiet for at holde oplæg om forligsimplementeringen og de udfordringer, som Forsvaret står med lige nu. Foto: Claus Fisker

Dagen sluttede med værnsvise møder med fokus på samarbejde i værnene og til sidst møder med de respektive værnschefer.

 

Sidste dag var der tilbagemeldinger fra Meningstorv, og så var der nyt fra sekretariatet inden afslutning.

 

Foto: Der var gang i debatten på alle standene. Her er det kaptajn Lasse Kampmann og kommandørkaptajn+ Finn Frigast Larsen. Foto: Claus Fisker

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *