Nyheder

09. Juli 2019

Sygdom i ferien

Hvis du er uheldig og bliver syg før eller i din ferie, har du mulighed for at få erstatningsferie. Du skal blot være opmærksom på et par ting.
Tekst: Steen Gøtsche, konsulent

Hvis du bliver syg, før ferien begynder:

 

Du har ikke pligt til at begynde ferien, men det er vigtigt, at du melder dig syg med det samme, det vil sige inden arbejdstids start den pågældende dag. Ferie starter ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag. Du skal samtidig meddele, om du vil suspendere ferien eller holde den som planlagt.

 

Hvis du bliver rask, inden perioden for den planlagte ferie er slut, skal du melde dig rask og meddele, om du ønsker at holde den resterende del af ferien. Du kan kun vælge at holde resten af den planlagte ferie, og har altså ikke ret til at holde den udskudte ferie i forlængelse af din raskmelding, med mindre det er aftalt med din arbejdsgiver.


Hvis du bliver syg under din ferie:

Du har ret til erstatningsferie, dog er der en karensperiode på 5 sygedage. Du skal sygemelde dig på første sygedag, og det er vigtigt, selv om du måske ender med ’kun’ at være syg i tre dage. Karensperioden gælder nemlig for hele ferieåret. Det vil sige, at hvis du bliver syg under senere ferie i samme ferieår, så starter karensperioden på 5 dage ikke forfra. Du skal for egen regning få lavet en lægeerklæring, hvis arbejdsgiver ønsker det.

 

Hvis du ikke har optjent 25 dages ferie, har du ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage. Når du bliver rask, skal du meddele det til din arbejdsgiver og samtidig fortælle, om du afholder resten af ferien, eller om du ønsker at udskyde ferien.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *