Nyheder

20. Oktober 2021

Sundhedsforsikring flytter til PFA

HOD’s sundhedsforsikring overflyttes fra årsskiftet til PFA Pension. PFA er i gang med at skrive ud til berørte medlemmer.

På hovedbestyrelsesmødet den 7. oktober blev det besluttet, at vores sundhedsforsikring i Tryg fra 1. januar 2022 flytter til PFA. Beslutningen var et element i en større fornyelse af vores aftaler med PFA. Dette orienterer vi om senere.

 

PFA er på vej med mere information til medlemmerne via E-Boks. Men hvad betyder skiftet fra Tryg til PFA for de medlemmer og ægtefæller/samlevere, der har valgt sundhedsforsikringen?

Her følger en række informationer:

 

  • Alle tilmeldte medlemmer flyttes automatisk over til PFA pr. 1. januar 2022 og er dækket af PFA Helbredssikring fra denne dato. Opstår der et dækningsbehov inden årets udgang skal dette fortsat anmeldes til Tryg. Samlever/ægtefælle skal grundet GDPR gentilmeldes. Det står der mere om i det brev, der er på vej til medlemmerne i E-Boks.
  • Dækningsomfanget i PFA Helbredssikring (dette er navnet på PFA’s sundhedsforsikring) er tilsvarende god.
  • Prisen for PFA Helbredssikring er 150 kr. pr. måned.
  • Normalt er der en karens på 6 måneder før dækning træder i kraft, men ved overflytningen medtages ens anciennitet fra Tryg. Har man således været omfattet af Tryg’s ordning i mere end 6 måneder, er man dækket i PFA fra dag ét.
  • Medlemmer og ægtefæller/samlevere, der er i gang med et behandlingsforløb i Tryg, fortsætter forløbet i Tryg i op til tre måneder efter skiftet til PFA. Behandlingen fortsætter via PFA Helbredssikring, hvis der fortsat er behov for yderligere behandlinger efter tre måneder.
  • PFA vil i løbet af nogle uger modtage persondata på de omfattede medlemmer. Herefter vil PFA oprette de pågældende i deres systemer.
  • Betaling for PFA Helbredssikring er fra 1. januar 2022 et anliggende mellem medlem og PFA. Præmien for medlemmer opkræves privat hver måned og for ægtefæller/samlevere sker opkrævningen helårlig forud. Girokort (der bør tilmeldes PBS) modtages automatisk i løbet af december måned.
  • På HOD’s hjemmeside vil der snart blive lagt yderligere informationer ud om PFA Helbredssikring. Ligeledes vil der på hjemmesiden komme et link, som kan bruges af medlemmer, der vil tilmelde sig PFA Helbredssikring.

 

Ordningen ved Tryg har gennem årene været administreret af CS, og vi har i HOD været meget tilfredse med deres udførelse af opgaven.

CS har oplyst os om, at optag i ordningen ved Tryg af administrative årsager stopper pr. 10. december 2021.

 

Hvis der er spørgsmål, så kontakt Carl Henning G. Johnsen på carl@hod.dk eller 2163 3646.

 

 

 

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *