Nyheder

08. Juni 2018

Sprogofficerskadetter fik rettet op på forholdene

Som kadet er "missionsorienteret uddannelse" ikke en del af officersuddannelsen.
Tekst: Niels Gregart, konsulent

Ældste hold sprogofficerskadetter på Forsvarets Sprogskole (FSS) står for at skulle udnævnes til PL primo juli 2018. Ca. halvdelen af holdet skal udsendes i INTOPS ved OIR og RSM omkring 23-25 JUL 2018 og frem til februar 2019; forud for det skal de i juni gennemføre missionsorienteret uddannelse i form af enkeltmandsuddannelse ved TRR henholdsvis resterende uddannelse ved JDR – altså før den planlagte udnævnelse til PL.

 

En forespørgsel fra kadetterne i sidste uge om deres løn- og ansættelsesvilkår under denne tjeneste i juni godtgjorde, at den ikke kan omfattes af vilkårene som sprogofficerskadet – kadetkontrakten løber frem til den 31. juli 2018. Og det har betydning for både løn- og ansættelsesvilkår.

 

Telefon og mails blev taget i heftig brug både med FSS, FPS-bemandingsafdeling samt FPS-overenskomstafdeling, og fredag den 1. juni 2018 kunne chefen for FSS så meddele sprogofficerskadetterne, at de med virkning fra den 4. juni henholdsvis den 6. juni vil være ansat korrekt og dermed aflønnet som PL i løngruppe 3.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *