-->

Nyheder

08. December 2021

Søværnets nye løjtnanter

Det første hold kadetter af taktisk linje blev udnævnt i september, og der er store forventninger til kuldet fra Søværnets nyeste officersuddannelse.
Foto: Løjtnant Jonas Friis Jespersen, løjtnant Johan Tormodsen Vinsand og NK, Søværnets Officersskole, Claus Fischer-Knudsen. Foto: Lars Bo Axelholm
Tekst: Lars Bo Axelholm, journalist

Artikel bragt i Fagbladet Officeren, oktober 2021.

 

I begyndelsen af september 2021 kunne de første 10 kadetter fra den nye løjtnantsuddannelse fejre deres udnævnelse fra Søværnets Officersskole.

 

Uddannelsen blev skabt som et resultat af Forsvarsforliget 2013-2017, hvor ønsket var at skabe et rekrutteringssegment fra både det civile og Forsvaret. Løjtnantsuddannelsen kører parallelt med den traditionelle officersuddannelse, hvor kadetterne dog udnævnes til premierløjtnanter efter endt uddannelse.

 

– Man havde et ønske om, at der blev rekrutteret mere til officersuddannelserne fra egne rækker, både fra konstabel- og sergentgruppen, fortæller orlogskaptajn Claus Fischer-Knudsen, der er næstkommanderende på Søværnets Officersskole.

 

– Den nye uddannelse er en god mulighed for eksempelvis konstabler, der har en officersspire i maven, for relativt hurtigt at blive officer, forklarer han.

 

– I stedet for at gå den slagne vej, enten via en civil bacheloruddannelse eller via en sergentuddannelse og en akademiuddannelse i ledelse, så kan man altså efter ganske kort tid som konstabel eller sergent søge om optagelse på løjtnantsuddannelsen, hvis man bliver vurderet egnet af sin enhed og består optagelsesprøven.

 

– Det betyder altså, at du kan tage en officersuddannelse, hvor du fortsætter som ansat i Forsvaret under hele uddannelsen, siger han.

 

Fastholdelse

 

Samtidig spiller det ind, at den nye løjtnantsuddannelse har et vigtigt element i forhold til at fastholde medarbejdere i konstabel- og sergentgruppen.

 

– Kadetterne på løjtnantsuddannelsen har en uvurderlig empiri fra deres tjeneste, som Søværnet gerne vil beholde. De har allerede erfaringer fra konstabel- eller sergentniveauet. Når de så får erfaringer fra officersniveauet, er ringen sluttet, forklarer Claus Fischer-Knudsen.

 

» Der er ingen tvivl om, at vi med løjtnantsuddannelsen har skabt en uddannelse, som er et godt alternativ til den hidtidige rekrutteringsvej for Forsvarets stampersonel. Tidligere skulle f.eks. en konstabel med gymnasiebaggrund enten forlade Forsvaret og læse en bacheloruddannelse eller tage den slagne vej med sergentuddannelse og akademiuddannelse, inden vedkommende kunne søge om optagelse på en officersuddannelse «,
kommandør Jens Bjørnsteen, chef for Søværnets Officersskole

Ny mulighed

 

Den nye uddannelse er ikke tænkt som en ’smutvej’ til at blive officer, men skal ses som ’en ny vej’.

 

– Den hidtidige vej leder til premierløjtnant, og den nye til løjtnant. Det er så hensigten, at man efter udnævnelse til løjtnant skal søge om optagelse på diplomuddannelsen for at færdiggøre officersuddannelsen. Det ligger i kortene, at man ikke kan fortsætte som løjtnant i en uendelighed. I stedet ser Søværnet gerne, at man tager den militære akademiuddannelse og derefter, når man har samlet erhvervserfaring nok, søger ind på diplomuddannelsen, siger Claus Fischer-Knudsen.

 

Med den nye uddannelsesvej er det håbet at tiltrække nye kadetter direkte fra egne rækker. Bliver de bedre officerer?

 

– Jeg vil sige, at de er mere komplette, når de udnævnes til løjtnant, men det er i sagens natur for tidligt at sige, hvor gode de er. Det er første gang, at vi udnævner taktiske løjtnanter, siger Claus Fischer-Knudsen.

 

» Jeg må blankt erkende, at jeg aldrig har måttet arbejde så hårdt og aldrig har brugt så megen tid på at forberede mig til en eksamen som den i søvejsregler «,
løjtnant Johan Tormodsen Vinsand

– Vi tror på, at det bliver en succéshistorie med de nye løjtnanter. Forventningerne er, at de nu også skal ud og vise det. Vi er som officersskole meget trygge ved de 10, der er udnævnt fra det første hold, siger Claus Fischer-Knudsen.

 

Første måneder sikrer sammenhold

 

Løjtnantsuddannelsen er tilrettelagt af moduler, hvor de første fem måneder er en Officersbasisuddannelse – OBU – på Søværnets Sergentskole i Frederikshavn efterfulgt af ca. 17 måneders intensiv uddannelse på Søværnets Officersskole for de taktiske kadetter.

 

To af kadetterne fra løjtnantsuddannelsens første hold forklarer til Officeren, at der blandt kadetterne var en frustration over de første måneder af uddannelsen på Søværnets Sergentskole.

 

Ifølge de to kadetter blev der brugt tid på elementær rekrutuddannelse, som kadetterne allerede havde gennemgået qua deres militære baggrund.

 

Men næstkommanderende forklarer, at OBU’en er fælles for alle – uanset baggrund – for på den måde at skabe og sikre et godt sammenhold.

 

– Om bord i Søværnets skibe er vi en stor familie. Derfor har holdånd og fælles ansvarsfølelse en stor betydning, og det lægger vi grundstenen til på OBU’en, siger Claus Fischer-Knudsen.

 

– Der er også en del elementer af undervisningen på OBU’en, som du ikke får på den almindelige basisuddannelse. Blandt andet uddannelsen til indsatsleder, navigationsuddannelse og modulet Ledelse og instruktørvirke. Samtidig bliver der på OBU’en skabt en vigtig vidensdeling mellem de internt rekrutterede og de, der kommer ind udefra, og som måske er grønne i Forsvaret. Her vil kadetterne på løjtnantsuddannelsen støtte de eksternt rekrutterede. Omvendt vil de, der kommer med civile uddannelser, have en teoretisk ballast, som kan hjælpe deres medstuderende – f.eks. hvis der er nogle, der skal have hjælp med matematikken, slutter orlogskaptajn Fischer-Knudsen.

 

» Det er jo helt vildt fedt at stå alene med ansvaret for skibets sejlads på en vagt. Du vokser lige to centimeter «,
løjtnant Jonas Friis Jespersen

Læs artiklen med de to løjtnanter, Jonas Friis Jespersen og Johan Tormodsen Vinsand, i Officeren nr. 5 2021

 

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *