Nyheder

24. Oktober 2018

Sager om kreditkort

Revurdering af det bestemmelseskompleks, som ligger til grund for brugen af Forsvarets udleverede kreditkort, er på vej efter dialog mellem FPS, VFK og HOD.

HOD har i de seneste par måneder oplevet en del sager omkring brugen af det kreditkort, som arbejdsgiver har udleveret til mange ansatte. Sagerne skyldes, at officerer har anvendt kreditkortet forkert. Den mest kendte sag omhandler misbrug af en officers kreditkort, hvor Landsretten har afgjort, at misbruget kan tilskrives officerens handlinger, og officeren er efter dommen blevet afskediget. HOD forsøger nu at få prøvet sagen ved 3. instans, Højesteret.

 

De øvrige sager er af mindre alvorlig karakter og skyldes primært, at kreditkortet ved en fejltagelse er anvendt i stedet for det private kreditkort. På grund af sagerne har HOD rettet henvendelse til FPS og VFK. Der har været en god dialog og forståelse for, at der kan være behov for konkrete vurderinger i enkelte sager. Det skal nu munde ud i en revurdering af det bestemmelseskompleks, som ligger til grund for brugen af de udleverede kreditkort.

 

Tilbage står så de sager, hvor officerer af FAUK allerede er idømt bøder på nogle få tusinder kroner for grov pligtforsømmelse. HOD mener nærmere, at der i sagerne har været tale om uagtsomhed eller forglemmelse, og afventer nu, hvad revurderingen af bestemmelseskomplekset kommer til at betyde også for de sager.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *