Nyheder

06. Marts 2020

Sag om nedsættelse af T/D-penge i udlandet lukket

HOD går ikke rettens vej i sag om arbitrær nedsættelse af T/D-penge i udlandet, fordi forholdene ligger for langt tilbage i tid. Dermed er sagen lukket.
Tekst: Hans Hartmann, konsulent

Sagen begyndte for en hel del år siden. HOD rejste i 2009 overfor Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS, dengang FPT) en sag vedrørende arbitrær nedsættelse af T/D-penge i udlandet.

 

Efter mange års tovtrækkerier fik HOD i 2017 endelig medhold i, at kursister i udlandet (herunder elever og instruktører i USA/Canada), der havde været på nedsatte T/D-penge, skulle have godtgjort beløbet op til de fulde T/D penge for deres ophold.

 

Forældelse i sådanne sager er 5 år og regnes fra det tidspunkt, hvor debitor (arbejdsgiver) anerkender kravet. Det betød, at krav kunne gøres gældende tilbage til 2012. FPS var dog imødekommende i sagen, og meddelte HOD kulance i form af udvidet forældelsesfrist med yderligere 5 år – til i alt 10 år tilbage i tiden.

 

Således fik HOD et større beløb hjem til efterbetaling af personellet, der, i perioden 1. juni 2007 frem til 29. august 2014, havde været fejlagtigt forvaltet.

 

HOD søgte fortsat at gøre krav gældende tilbage til 1999, fordi sagen startede i 2009, og på den baggrund har vi siden 2017 presset på ved FPS med forhandlingsbegæringer, argumentationer og krav.

 

Arbejdsgiver har dog ikke efterkommet HOD’s krav, begrundet i forældelse, idet HOD ’ikke havde foretaget retlige skridt i forhold til eventuelle krav’, samt at Forsvaret først i 2017 erkendte fejlen. Herefter handlede det altså ikke om forvaltningsgrundlaget – men derimod om ren jura i forhold til forældelse.

 

I foråret 2019 gik FPS så til kammeradvokaten for at få dennes vurdering. Det medførte, at FPS afviste HOD’s krav endeligt.

 

HOD har efterfølgende overvejet grundigt at gå rettens vej i sagen. Vi har på den baggrund konsulteret egen advokat for at få dennes vurdering af forældelsesaspektet, og svaret fra advokaten er, at kammeradvokatens vurdering holder stik.

 

Den endelige konklusion i HOD er derfor, at sagen lukkes.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *