Nyheder

19. Marts 2018

Overdrag­else af person­lige oplysning­er

HOD har på vegne af et medlem ført en sag om, hvorvidt overdragelse af personlige oplysninger var lovligt foretaget.

Forsvaret har i 2014 overdraget medarbejderes personoplysninger i form af blandt andet navn, adresse og privat telefonnummer til analyseinstituttet MEGAFON, fordi MEGAFON skulle gennemføre en spørgeundersøgelse om holdningen til Forsvarsavisen.

 

Vort medlem, som er tjenestegørende ved Efterretningstjenesten, havde hemmeligt telefonnummer, og dette blev også overdraget og anvendt af MEGAFON til brug for analysens gennemførelse.

 

Retten fandt, at det hemmelige telefonnummer ikke var et personfølsomt data jf. Persondataloven, samt at overdragelsen af oplysningerne var i overensstemmelse med Persondataloven, uagtet medlemmets særlige ansættelsesforhold.

 

HOD ønsker ikke at prøve sagen for Landsretten.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *