Nyheder

11. Februar 2024

OK24 Aftale på plads

Efter næsten en uges intense forhandlinger er der nu landet en overenskomstaftale.
Foto: Formand Niels Tønning har tilbragt en lille uge sammen med alle de andre forhandlingsparter i Finansministeriet, inden der endelig blev enighed om et forlig tidligere i dag.

Efter intense forhandlinger er der nu landet en overenskomstaftale, der forbedrer reallønnen med 3,5 pct. over to år. Aftalen indeholder bl.a. højere pension, forbedrede barselsvilkår, bedre rammer for at tilrettelægge fritid og et helt nyt element i form af en opsparingskonto, hvor man kan vælge mellem pension, løn og opsparing til perioder med videreuddannelse m.v.

 

– Indrømmet, jeg var til det sidste i tvivl, om vi ville nå i mål med et forlig i de her dage, men nu har vi det. Jeg har ikke armene helt oppe over hovedet, men allerede 1. april 2024 ligger en samlet regulering af lønnen på hele 5,89%, hvilket er den største stigning, jeg har oplevet ved OK-forhandlinger, siger formand for HOD, oberstløjtnant Niels Tønning.

 

– Jeg har endnu ikke set selve teksten eller det økonomiske afløb i detaljer. Jeg vender tilbage, når jeg har.

 

 

16 kommentarer om "OK24 Aftale på plads"

 1. Hans Jørgen Brünings-Hansen siger:

  Tak for det, og stor tak for indsatsen.
  Hvordan gik med en aftale om udbetaling af ‘merarbejde’ for overenskomst ansatte officerer? Har arbejdsgiver stadig ret til at afskrive tjenesteomlægning, ved udgangen af kalenderåret?

  1. Lonnie Henriksen siger:

   Hej Hans Jørgen
   Ja, det har arbejdsgiver desværre. Vores krav blev blankt afvist, men vi skal nok uddybe nærmere, når vi har været alt materialet grundigt igennem.

   / Vickie

 2. Derek Damgaard siger:

  Tak for indsatsen, som overordnet var som forventet. Tak til Brünnings for at spørge direkte om forhold som OK.
  Er skuffet over, at forholdene for OK ansatte OF ikke er forbedret og at TJM derved forfordeles i løn gennem udbetaling og tillige kan malke systemet med kontrakt efter pensionering.
  Beklager, det er ikke godt nok og HOD gør ikke nok for at guide myndigheder i at differentiere lønforhandlingsspor og budgetsætte samme.

  1. Lonnie Henriksen siger:

   På baggrund af den høje inflation i 22-23 var et generelt lønløft til sikring og helst et løft af reallønnen det ubetinget højeste krav ved OK24, men der var ingen tvivl om, at hvis der herefter havde været penge til overs, så var et løft af basislønnen og betaling for merarbejde for overenskomstansatte majorer og orlogskaptajner det højst prioriterede krav. I de døende timer af forhandlingen levede vores krav stadig, men det led desværre skibbrud, da det kom til finansieringen. Og sådan er det, når mange parter skal forhandle en overordnet aftale.

   Både på akademikerbordet (overenskomstansatte) og på CFU-bordet (tjenestemænd) blev der forhandlet puljer på 1 % hjem til specifikke forhandlinger. I Akademikerne valgte man at bruge pengene på hævelse af pensionsprocenten med 0,97 procent, så den fremover kommer til at være samlet 18,07 %. Og så vil man som statsansat fremover kunne vælge, hvad de procenter, der ligger over 15 kan bruges til – enten pension (som standard), mere i lønposen eller opsparing i en ordning, der knytter sig til pensionskontoen, men som er kontanter, der kan trækkes ud på et senere tidspunkt.
   Også på CFU-bordet var det pension, der var i fokus og størstedelen af midlerne kunne bruges på samme forøgelse af pensionsprocenten som for de overenskomstansatte officerers vedkommende. Dog hæves tjenestemandspensionen ikke tilsvarende, så der var lidt penge i overskud, som blev brugt af HOD til at gøre officerstillægget pensionsgivende.

   Samlet set betyder resultatet derfor, at sol og vind er delt nogenlunde lige, men at overenskomstansatte – fordi hele deres løn som udgangspunkt er pensionsgivende – får et større beløb at ”lege med” i forhold til friholdelsen af pensionsmidler over 15 %, end tjenestemændene får.

   Ville vi i HOD gerne have haft hele vores kravsliste opfyldt? Ja, selvfølgelig. Det arbejder vi for hver eneste dag

   Forhold vedrørende tjenestemandspensionisters mulighed for ansættelse på overenskomst er forhandlet ved en tidligere overenskomst. Det er en regel, der gælder for hele det statslige arbejdsmarked, og altså ikke noget særpræget for Forsvaret.

   / NHT

 3. Nicolai Holmgaard siger:

  Hvordan gør den nye forligsaftale sig gældende for elever på forsvarets officersuddannelser. Vil man også der kunne se frem til en regulering af lønnen og pensionsmidler under uddannelse?

  1. Lonnie Henriksen siger:

   Kadetter ansat under HOD forhandlingsområde er ansat under HOD protokollat til akademikeroverenskomsten. Det brede overenskomstresultat for 2024 omfatter alle ansatte i staten. Konkret indebærer dette, at kadetterne kommer til at mærke den generelle lønstigning pr. 1. april 2024. Kadetter kommer ikke til at mærke de højere pensionsindbetalinger fra OK24 , før de bliver udnævnt til enten LT eller PL.

   / Søren

 4. Mikkel dahlbæk sørensen siger:

  Hvornår forventer man et opdateret protokollat for overenskomstansatte officerer ?

  1. Lonnie Henriksen siger:

   Det sker hurtigst muligt efter den 15. april, når alle organisationer i Akademikerne har stemt om resultatet – og det altså bliver vedtaget. Herefter skal der skrives under og resultaterne af OK24 skal skrives ind i overenskomsten. Husk at ligegyldigt hvor lang tid der går, så gælder det vedtagne resultat fra 1. april 2024.

   / Vickie.

 5. Mathias siger:

  Gælder den vedtagne regulering af løn, for alle løndele (grundløn og tillæg)?

  1. Lonnie Henriksen siger:

   Det korte svar er ja. Den aftalte lønstigning omfatter basisløn og tillæg.

   / Vickie

 6. Laurits Strange-Møller siger:

  Hvornår bliver lønstigningen synlig på lønsedlen? (Fremgår ikke af april lønsedlen).

  1. Lonnie Henriksen siger:

   Det sker hurtigst muligt efter den 15. april, når alle organisationer i Akademikerne har stemt om resultatet – og det altså bliver vedtaget. Herefter skal der skrives under og resultaterne af OK24 skal skrives ind i overenskomsten. Husk at ligegyldigt hvor lang tid der går, så gælder det vedtagne resultat fra 1. april 2024.

 7. 24157 siger:

  Kære HOD,
  Jf. aftaleteksten skulle lønstigningen i overenskomsten sker pr. 1. April.
  Jeg sidder nu med min lønseddel for april 2024, og her er stigningen ikke medtaget. Kan I sige noget om, hvornår vi kan forvente at se dette på vores lønsedler?

  1. Lonnie Henriksen siger:

   Det sker tidligst efter den 15. april, når alle organisationer i Akademikerne har stemt om resultatet – og det altså bliver vedtaget. Herefter skal FPS modtage en reguleringsskrivelse fra Finansministeriet, og det tager erfaringsmæssigt nogle måneder. Husk at ligegyldigt hvor lang tid der går, så gælder det vedtagne resultat fra 1. april 2024.

 8. MJ siger:

  Hejsa

  Hvornår kommer de opdaterede lønsatser for OK24 på hjemmesiden?

  /M

  1. Lonnie Henriksen siger:

   Når resultatet er vedtaget, og der derefter kommer reguleringstal fra Medarbejderstyrelsen, så kan vi opdatere lønsatserne.
   I Officeren nr. 2, der udkommer i disse dage, har vi lavet to tabeller, der viser lønforhold for henholdsvis overenskomstansatte og tjenemandsansatte i ledergruppen. De er netop med det forbehold, at vi ikke kender det endelige reguleringstal endnu. Vi håber på snart 🙂
   / Vickie.

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *