Nyheder

06. Februar 2021

OK21 er i hus

Efter tre lange dages forhandlinger i Skatteministeriet er der faldet et forlig på plads mellem de statsansatte og Medarbejderstyrelsen.

Overenskomsten for staten er på plads. Det vil over de næste tre år give en lille generel lønstigning for alle statsansatte. Og så betyder det også højere grundløn til kadetter, tillæg til MMS studerende og flyttegodtgørelse til overenskomstansatte.

 

– Der er mange hensyn at tage i den tid, vi har lige nu. Der er økonomisk usikkerhed, og der har været en kraftig opbremsning i lønudviklingen på det private område, så vi vidste godt, at træerne ikke ville vokse ind i himlen. Alligevel er det ikke kun blevet et såkaldt vedligeholdelsesforlig. Jeg synes, at der er flere ting, som vi kan være tilfredse med, siger formand for HOD, Niels Tønning.

 

Overordnet er der forhandlet en generel stigning i lønnen på i alt 4,42% i perioden.  Det er ikke meget, men – med den forventede prisudvikling – nok til at sikre en lille reallønsfremgang. Lønudviklingen på det private arbejdsmarked skønnes via den aftalte reguleringsordning at kunne give knap 1% yderligere, ligesom det er Skatteministeriets vurdering, at der i perioden vil være en lokal lønudvikling på 0,5% pr. år.

 

Ud over de generelle lønstigninger, indeholder forliget en del mindre forbedringer, som også vil være til fordel for officersgruppen. Her kan bl.a. nævnes:

 

 • Med virkning fra d. 1. april 2022 får ansatte ret til en årlig seniorbonus på 0,8 % af sædvanlig årsløn fra og med det år, hvor de fylder 62 år. Denne bonus kan konverteres til frihed (2 dage) og/eller ekstraordinært pensionsbidrag (0,8 % af sædvanlig årsløn).
 • Kompetencefondene aftalt ved forhandlingerne i 2018 videreføres i den kommende periode med samme høje beløb.

 

På HOD’s særlige område har det ligget højt på prioriteringslisten at få skabt ensartede vilkår for kadetter og løjtnants- og sprogofficerselever under den første del af uddannelsen, hvor de følges ad. Fremover får de alle sammen fast tjenestested der, hvor uddannelserne gennemføres. Det er en ændring for kadetterne, der indtil nu har haft fast tjenestested i København, selv om de har startet deres ansættelse i Forsvaret i Varde, Karup eller Frederikshavn. Til gengæld hæves lønningerne for alle grupper, så løjtnants- og sprogofficerselever nu får samme løn og pension som kadetter hidtil har fået i hele deres kadettid og kadetterne får en mærkbar lønstigning og 5,5% i pension fra det øjeblik, de starter på HO, SOS, FLOS eller Beredskabsstyrelsens Officersskole.

 

Det er desuden lykkedes at aftale:

 • Flyttegodtgørelse til overenskomstansatte ved ansøgte forflyttelser uden forfremmelse.
 • Søtillæg til KT-sats for løjtnantselever.
 • Vederlag til LT der udsendes i INTOPS med tillagt grad af PL, og
 • Et tillæg til MMS studerende på kr. 1000,- om måneden. Et tillæg, der kan ydes i maksimalt 3 år.
 • Periodeprojektet for eventuel ændring af ydelser i udlandet videreføres, og suppleres med et projekt for evaluering af nationale ydelser, og et projekt til afklaring af mulighederne for forenkling af lønsystemet for OK-ansatte, samt regler for forhandling af tillæg og vederlag generelt.

 

Nu skal vi læse dybere i selve aftalen, og så orienterer vi lokalafdelinger og tillidsrepræsentanter yderligere hurtigst muligt.

 

One kommentar om "OK21 er i hus"

 1. Rasmus Ross siger:

  Hej

  Som MMS-studerende bliver jeg pinlig på FRS vegne, når vores tillæg fortsat ikke er blevet en del af lønnen. Hvad er tidshorisonten?

  Mvh.
  Rasmus Ross

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *