Nyheder

06. Juni 2019

Nyt i aftalesamlingen

Her på hod.dk kan du nu finde de nye aftaler på tjenestemandsområdet i medfør af OK18. Du skal være logget ind på MIT HOD.

På hod.dk kan du nu finde de nye aftaler på tjenestemandsområdet i medfør af OK18 i aftalesamlingen.

 

Du kan for eksempel læse:

  1. Aftale om årsnorm
  2. Aftale om tillægsdannelse for tjenestemandsansatte officerer på det militære lederniveau – nye satser for officerstillæg
  3. Protokollat 2 til nylønsaftalen – lønaftalen for tjenestemandsansatte officerer i ledergruppen i BRS – nyt dækningsområde for redningsberedskabstillægget

 

Tilsvarende er det nye overenskomstprotokollat klar til underskrift og vil blive lagt i aftalesamlingen meget snart.

 

Du finder det ved at logge ind på MIT HOD og gå ind under medlem og derefter aftaler.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *