-->

Nyheder

15. September 2022

Nye barselsregler

Alle, der har født eller adopteret børn den 2. august 2022 eller senere, er omfattet af nye orlovsregler.
Tekst: Steen Gøtsche, konsulent

Fra 2. august 2022 er der kommet nye regler omkring barsel og forældreorlov. Reglerne øremærker 11 ugers barsel til hver forælder, og de uger kan ikke overdrages mellem forældrene.

 

De nye regler gælder for børn født 2. august 2022 eller senere.

 

– Reglerne er helt nye, så i samarbejde med Forsvaret er vi ved at finde ud af, hvordan de skal forvaltes. For eksempel skal den øremærkerede orlov med 11 uger til hver forælder afholdes inden for det første år, men hvad nu hvis den ansatte i Forsvaret på grund af eksempelvis udsendelse ikke har den mulighed. Er det så rimeligt, at de 11 uger forsvinder? Den slags ser vi på, og det gør Beskæftigelsesministeriet også, siger konsulent Steen Gøtsche fra HOD.

 

På barselsområdet er der flere forskellige begreber: Dagpengeret, fraværsret og lønret.

 

Dagpengeretten beskriver, hvor mange uger der er økonomisk dækning til at holde orlov i.

Som udgangspunkt har hver forælder 24 uger med dagpenge efter fødslen.

11 af disse uger er øremærket og kan ikke overføres til den anden forælder.

Den øremærkede forældreorlov bortfalder, hvis den ikke afholdes inden for det første år.

 

Beskæftigelsesministeriet vil snarest udstede retningslinjer for undtagelser fra denne regel, f.eks. i forbindelse medudsendelse, barnets indlæggelse o.s.v.

 

Fraværsretten beskriver, hvor mange ugers orlov der må holdes.

Mor har ret til 6 uger før forventet fødsel (graviditetsorlov), 10 uger efter (barselsorlov) og derefter 32 ugers forældreorlov, som kan forlænges til 40 eller 46 uger.

Far har ret til 2 ugers fædreorlov i forbindelse med fødslen og derefter 32 ugers forældreorlov, som kan forlænges til 40 eller 46 uger.

 

Mor har ret til løn 6 uger før forventet fødsel (graviditetsorlov), 10 uger efter fødslen (barselsorlov) og 10 ugers forældreorlov + 6 ugers forældreorlov til deling med far/medmor.

Far/medmor har ret til løn i 2 uger i forbindelse med fødslen (fædre-/medmororlov) og 7 ugers forældreorlov + 6 ugers forældreorlov til deling med mor.

Hvis den anden forælder ikke er ansat efter Statens barselsaftale, tilfalder de 6 ugers fravær med løn, der er til deling, den af forældrene, der er omfattet af aftalen.

Hvis den anden forælder ikke er ansat efter Statens barselsaftale, tilfalder de 6 fælles uger med løn den medarbejder, som er omfattet af aftalen.

 

På HR-portalen og hos SYBA (Syge- og Barselskontoret) kan I søge information og få svar på de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med barsel, fødsel, adoption, omsorgsdage m.v.

 

Husk, at barselsorlov skal varsles/anmeldes til den nærmeste chef og til SYBA. Anmeldelsen sker via HR-portalen. MA erklærer på tro og love, at der er indgået en aftale med chefen om orloven (i de tilfælde, hvor det er et krav).

 

Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Forsvarets Barselskontor, som kan kontaktes på:

 

Kontakt til SYBA (Barselskontoret)

Tlf.: 3266 3266
Mail på FIIN: FPS-KTP-SYBA
Mail på INTERNET: FPS-KTP-SYBA@mil.dk

 

Du kan læse mere om de nye barselsregler ved at logge på MIT HOD gå ind under medlem og ‘Ferie og Barsel’.

 

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *