Nyheder

10. December 2019

Ny udetillægsordning

Udenrigsministeriet gik over på ny udetillægsordning 1. februar 2019. Nu er det besluttet, at Forsvarsministeriet overgår til ny ordning pr. 1. februar 2020.
Tekst: Hans Hartmann, konsulent

Den nye udetillægsordning lægger sig tæt op ad Udenrigsministeriets udetillægsordning og betyder i store træk, at udetillægget forhøjes for udstationerede med familie. Dette sker hovedsageligt ved i højere grad at kompensere udstationerede for den manglende partner-indkomst og de ekstra udgifter, der følger med, når man lader sig udstationere med sine børn. Sådanne medarbejdere vil altså typisk blive bedre honoreret/kompenseret, end det var tilfældet med den hidtidige ordning.

 

Ordningen medfører samtidig, at man i Forsvarsministeriets Personalestyrelse ikke længere vil aftale særlige funktionstillæg til udstationerede som kompensation for et lavere udetillæg.

Udstationerede/de, som allerede har indgået aftale om udstationering i 2020, vil i december modtage brev fra FPS. I brevet tilbyder man medarbejderne at overgå til den nye ordning pr. 1. februar 2020. Det kræver, at man anmoder om at overgå til ny ordning senest d. 31. december i år. Der vil dog også være mulighed for en senere overgang, som vil kunne finde sted efter normal sagsbehandlingstid. Hvis man siger ja til at overgå, frasiger man sig samtidig sit individuelle funktionstillæg vedrørende udstationeringen. Med brevet følger et simuleringsredskab (en regnemaskine), så enkeltmand kan indtaste alle relevante oplysninger og derved skabe sig overblik over de økonomiske konsekvenser af en overgang til ny ordning. Regnemaskinen er dog endnu ikke tilgængelig.

 

HOD vil på nuværende tidspunkt ikke kaste sig ud i talgymnastik. Det mener vi heller ikke, at medlemmerne skal, før alle detaljer er på plads – og den annoncerede regnemaskine er til rådighed. Derfor anbefaler HOD: Er du udstationeret/ har indgået aftale om samme, så vent med at træffe beslutning om eventuelt overgang til ny ordning, indtil du kan regne på de individuelle konsekvenser. Skal du til at indgå aftale om udstationering (på ny ordning), bør du vente med at indgå aftalen – eller tage forbehold for endelig beslutning –, indtil du har haft mulighed for at regne på dine forhold/tal. Træf beslutning på et fuldt oplyst grundlag.

 

I takt med at detaljerne i ordningen bliver kendte, opdaterer vi hod.dk under medlem, udetillægsordning, så det er dér, du skal følge med i udviklingen. Du skal selvfølgelig været logget ind på Mit HOD.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *