Nyheder

01. August 2019

Ny konsulent i HOD

Velkommen til major Hans Hartmann, der er ny konsulent i HOD. Et af Hans' hovedområder bliver kadetterne.
Foto: Major Hans Hartmann kommer fra en stilling i Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Foto: Lonnie Henriksen

Major Hans Hartmann har sat sig i stolen som ny konsulent i HOD. Hans kommer fra en stilling i FPS, hvor han var hovedansvarlig sagsbehandler og forhandlingsleder i forhold til HOD’s aftaleområder. Han kender blandt andet til komplekse forhold indenfor løn- og personaleområdet, forhandlinger vedrørende overenskomster og aftaler, partshøringer, fortolkningstvister og tværgående problemstillinger i forbindelse med internationale operationer.

 

Opgaveporteføljen i HOD bliver som udgangspunkt:

 

  • Tjenesterejseområdet herunder skattespørgsmål
  • Flyttegodtgørelsesområdet
  • Kadetter
  • INTOPS
  • Udstationering under udetillægsordningen

 

– Det er selvfølgelig altid vedmodigt at sige farvel til noget, som man har været glad for, men jeg ser frem til at begynde hos HOD og glæder mig over, at jeg på den måde fortsat kan bruge mine mange års erfaring med arbejdsområdet, siger Hans Hartmann, der skal fylde et par store sko. Det er nemlig Niels Gregart, der stopper i HOD den 30. august 2019.

 

– Mit midlertidige ansættelsesforhold i HOD, som bare lige skulle være et halvt til et helt års tid, har nu varet i godt 5 år. Jeg har efter moden overvejelse opsagt mit job som konsulent – ikke fordi jeg er sur, træt, fornærmet eller noget andet i den boldgade, men simpelthen fordi jeg er fyldt 65 år og skal huske at være pensionist. Jeg skal også bruge den gode pension, som HOD har forhandlet og stedse forbedret, siden jeg startede som kadet på Hærens Officersskole i det herrens år 1974. Jeg har naturligvis været medlem af HOD/forgængerne herfor i alle 45 år, siger Niels Gregart og griner sit lune grin, som mange medlemmer, samarbejdspartnere og især kolleger kender så godt.

 

Velkommen til Hans og god vind til Niels.

 

 

Foto: Niels Gregart på sit kontor på 2. sal i HODs domicil på Østerbro i København. Her håber vi fortsat at få besøg af ham ved lejlighed. Foto: Lonnie Henriksen

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *