Nyheder

01. November 2019

Ny forvaltning af chefer

1. januar starter Forsvaret et nyt bemandingssystem for chefer. Det er et pilotprojekt, som løber i to år.
Tekst: Vickie Lind, pressechef

Efter flere års drøftelser og forberedelser bliver det nye bemandingssystem for chefer nu en realitet. Systemet er et pilotprojekt, der starter 1. januar 2020 og løber to år frem. Det vil i første omgang blive afprøvet på oberst/kommandør niveauet.

 

Formålet med den nye ordning er transparens, legitimitet og sikring af arbejdsgivers interesser i forhold til strategisk bemanding.

 

– Det her har potentialet til at blive bedre, end det vi har i dag. Først og fremmest bliver det mere gennemskueligt, og rammerne bliver konkrete, blandt andet ved at kandidater, der får afslag på en stilling, får en – efter planen – uddybende og konstruktiv tilbagemelding om, hvad der mangler, og hvad de skal gøre til næste gang, siger formand for HOD, Niels Tønning.

 

Det nye består i et udnævnelsesråd, en bemandingsproces og åremålsansættelse.

 

Der bliver oprettet et udnævnelsesråd, der i stor udstrækning vil svare til det tidligere Bedømmelsesråd. I rådet sidder direktøren for FPS, chefen for Koncern HR og Service i departementet, chefen for Forsvarsstaben og formanden for HOD, som har observatørstatus. Desuden kan repræsentanter som sekretærer fra FPS være tilstede.

 

To gange om året vil der blive gennemført en bemandingsproces, hvor ledige stillinger samt stillinger, der er udpeget til skift, vil blive slået op. Egnede kandidater bliver vurderet, og der bliver afholdt samtaler. Beordring er stadig en mulighed, og det overordnede ansvar for, at kabalen går op, ligger hos forsvarschefen.

 

Nye på niveauet vil blive åremålsansat, typisk i 3-4 år.

 

– Jeg er betænkelig ved åremålsansættelserne. På den ene side giver det mere i lønningsposen, på den anden side svarer det faktisk til en prøvetid på helt op til syv år, måske endda flere. Det, synes jeg, er mærkeligt, når man har været ansat i systemet i mange år og været gennem utallige bedømmelser. Hvis man efter prøvetiden, ikke findes egnet, ryger man jo et niveau ned. Der ud over har Forsvaret stadig retten til at beordre, men jeg henstiller kraftigt til, at muligheden bliver anvendt varsomt, hvis præmissen om at skabe åbenhed og øge chefernes mulighed for at påvirke egen karriere og tjenesteforløb skal holde, siger formand for HOD, Niels Tønning.

 

I HOD opfordrer vi på det kraftigste til, at medlemmerne henvender sig til sekretariatet med henblik på støtte, når den nye forvaltning bliver taget i brug.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *