Nyheder

25. September 2018

Nordisk officersmøde i Helsinki

Vi har mange af de samme udfordringer, men vi er meget forskellige i vores organisatoriske opbygninger. HOD har været til møde med officerskolleger i Norden.
Foto: Jyrki Lukkarinen (Finland), Ville Viita (Finland), Lars Fresker (Sverige), Jens Jahren (Norge), Carl Henning G. Johnsen (Danmark) og Torbjørn Bongo (Norge). Foto: Upseeriliitto
Tekst: Carl Henning G. Johnsen, konsulent

Nordisk Officers Alliance er en sammenslutning af de militære fagforbund for officerer i Sverige, Norge, Finland og Danmark. I sidste uge var repræsentanter fra de seks forbund samlet for at diskutere og udveksle erfaringer.

 

HOD var repræsenteret ved værnsformand Hjemmeværnet, Kent Mikkelsen, hovedbestyrelsesmedlem Henrik Schiøler og konsulent Carl Henning G. Johnsen.

 

– Efter tre dage må jeg erkende, at det faglige udbytte faktisk har været noget større, end jeg havde forventet, siger oberstløjtnant, Kent Mikkelsen.

 

Foto: Major Henrik Schiøler og oberstløjtnant Kent Mikkelsen var begge med til NOA møde for første gang. Foto: Carl Henning G. Johnsen.

Ud over et oplæg fra det finske forsvarsministerium om blandt andet Finlands tættere samarbejde med EU og tilnærmelse til NATO, var der indlagt gruppearbejde, hvor landene drøftede og udvekslede fakta om synet på officerer som enten ressourcer eller omkostninger samt fremtiden for officersfagforeninger i Norden.

 

– Drøftelserne i grupperne gav en oplevelse af, at vi har mange af de samme udfordringer, men at vi også er meget forskellige i vores organisatoriske opbygninger, siger Kent Mikkelsen.

 

Endelig gav landene hver især en kort orientering om forholdene i de respektive lande, hvor Norge i øjeblikket har meget fokus på effekten af et nyt uddannelsessystem, Sverige på afskaffelse af en nulfejlskultur, Finland på ønsket om en arbejdstidsregulering (gennem lov), som ikke findes for militært personel.

 

HOD lagde i sin præsentation vægt på OK18 og de mange kræfter, der var lagt i et overordnet godt resultat, et forsvarsforlig, der med mange ændringer af opgaver på tværs af værn og geografi også giver udfordringer for officerspersonellet og endelig udfordringerne med organisationsprocent, og hvordan vi sikrer en lige så stor organisationsgrad i fremtiden, som vi historisk har haft – og som giver os vores legitimitet som forhandlingspart.

 

Foto: Der var også tid til et par kulturelle indslag på turen. Det blev blandt andet til et besøg på våbenfabrikken SAKO og på fæstningen Sveaborg, hvor billedet her er taget. Foto: Upseeriliitto

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *