Nyheder

08. Marts 2021

Manglende ATP regulering

ATP-bidraget skulle være reguleret i april 2020. Det er ikke sket. Fejlen bliver rettet snarest.
Tekst: Steen Mikkelsen, konsulent

For mange er pension noget, der er langt ude i fremtiden, og Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) endnu længere, for den kommer først til udbetaling, når man bliver folkepensionist.

 

Ikke desto mindre sker der løbende indbetaling af bidrag til ATP. Arbejdsgiver indbetaler 2/3 og den ansatte 1/3. Størrelsen af bidraget aftales i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, og ved OK18 blev det aftalt, at blandt andet de militære tjenestemænd (både chefer og ledere, og militære og beredskabsofficerer) samt de overenskomstansatte chefer skulle stige fra sats F til sats A pr. 1. april 2020.

 

Det blev imidlertid ikke iværksat i Forsvaret, hvorfor HOD rettede henvendelse til FPS. FPS erkender, at der er sket en fejl, som vil blive rettet snarest – der vil også komme meddelelse fra FPS til den enkelte herom.

 

Arbejdsgiverbidraget på 2/3 bliver selvfølgelig indbetalt til ATP. Det drejer sig om en stigning fra kr. 167,75 til kr. 189,35 pr. måned (niveau 2020).

 

Men den ansattes eget bidrag skal også efterreguleres. Det drejer sig om en stigning fra kr. 83,87 til kr. 94,65 pr. måned (niveau 2020). ATP ses på lønsedlen under lønkode 7048.

 

 

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *