Nyheder

28. Maj 2020

Løn til løjtnantselever for gavntjeneste

Der er stadig ikke udbetalt løn for gavntjeneste til løjtnantseleverne fra hold 2. Lønnen bør komme i juni måned, siger FPS.
Tekst: Søren Wad Clausen, konsulent

HOD og FPS blev i slutningen af januar 2020 enige om, at sekondløjtnanter/løjtnantselever gør gavntjeneste, når de er i praktik ved Hærens enheder. De er derfor omfattede af de almindelige arbejdstidsregler.

 

Indtil da havde der ellers enkelte steder i Hæren været en opfattelse af, at eleverne var arbejdstidsneutrale, og en af konsekvenserne var, at eleverne på hold 2 ikke havde fået korrekt betaling for udført arbejde.

 

Da 1. kvartal 2020 udløb, forventede HOD og de berørte medarbejdere, at der ville ske afregning af den arbejdstid, medarbejderne havde optjent i 2019. Desværre kom afregningen ikke med lønnen for april måned, og den kommer heller ikke med lønnen for maj. FPS har netop oplyst, at der vil ske afregning i forbindelse med lønsedlen for juni måned (2020), og at hver medarbejder vil få et brev fra FPS, hvor der forklares nærmere om situationen.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *