Nyheder

09. Februar 2023

Ledigt legat

Du kan nu søge om to legatportioner á kr. 15.000 kr. til børn af officerer på det militære lederniveau, til videregående uddannelse.

 

”Den Classenske Legatskoles Understøttelsesfond” uddeler årligt to legatportioner á kr. 15.000 til børn af Forsvarets befalingsmænd af linien samt officerer på det militære lederniveau, til uddannelse ved statens højere læreanstalter eller anden videregående uddannelse. Der tildeles ikke legat til børn af officerer på det militære chefniveau.

 

Ansøgerne prioriteres i forhold til, om de er optaget på et fremtidigt studieophold i udlandet, har afsluttet en bacheloruddannelse og er værdig trængende.

 

Ansøgningsskema kan hentes på skolens hjemmeside https://dcl.aula.dk/ eller ved henvendelse til skolen hos skolesekretær Maria Sandberg på tlf. 3366 2190.

 

Det udfyldte ansøgningsskema samt bilag sendes senest den 29. april 2023 til Område Amager via Digital Post på Borger.dk med emnetekst ”Legat – att. Svend Alleslev”. Link kan findes på skolens hjemmeside.

 

Legatet kommer normalt til udbetaling i oktober/november måned.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *