Nyheder

14. Oktober 2020

Lang kamp for kompetencetillæg

Kadetter og sprogofficerer/reserveofficerer får nu deres kompetencetillæg for udsendelse i INTOPS.
Tekst: Hans Hartmann, konsulent

I august 2019 blev HOD opmærksom på, at Forsvaret stoppede udbetaling af sergentgruppens kompetencetillæg for udsendelse i INTOPS, hvis de gik i gang med en officersuddannelse.

 

Som svar på en henvendelse fra HOD forklarede FPS, at de ikke mente, at kadetter er fastansatte, og derved er de ikke omfattede af aftalen. FPS mente heller ikke, at sprog-/reserveofficerer (SPROF/RESOF) (på korttidsansættelse med henblik på INTOPS), der kommer hjem fra INTOPS og i direkte forlængelse heraf ansættes på en ny korttidskontrakt, var omfattede af aftalen.

 

HOD er helt uenig i begge ’tolkninger’ af aftalen, så vi har lige siden fægtet med FPS om emnet og nu, mere end et år efter, er vi endelig i mål. FPS vil iværksætte udbetaling af kompetencetillæg/INTOPS for de resterende måneder til alle de kadetter, der tidligere har fået stoppet deres tillæg ved overgang til ansættelse som kadet.

 

Ligeledes vil SPROF/RESOF, som ikke har fået kompetencetillæg i forbindelse med ny korttidsansættelse i direkte forlængelse af udsendelse i INTOPS, få deres berettigede tillæg udbetalt.

 

Efterbetalingerne sker med tilbagevirkende kraft (og inkl. morarenter) fra 2014 og frem, da det er i denne periode, at man ikke har givet – eller har stoppet kompetencetillæg til ovennævnte grupper. FPS vil sende brev til hver enkelt berørte medarbejder om efterbetalingerne. Pengene forventes at komme med på lønsedlen ultimo oktober (senest november).

 

Da efterbetalingerne vil foregå på baggrund af listeudtræk foretaget i FPS, er der naturligvis risiko for, at nogen kan være faldet ud eller ikke er kommet med. Hvis man mener at være berettiget til efterbetaling af kompetencetillæg/INTOPS i lyset af ovenstående, kan man ved henvendelse til HOD sekretariatet få oplyst, om man er med på listerne. Hvis man ikke er med og mener at være berettiget, så skal man henvende sig til overenskomstafdelingen i FPS.

 

I håbet om at undgå fremtidige uenigheder vedrørende aftalens dækningsområde har HOD, CS og FPS indgået en forståelse til aftalen. Den kan findes sammen med aftalen her på siden under: medlem, AFTALER/INTOPS og INT ST. Du skal være logget ind på MIT HOD.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *