Nyheder

21. November 2017

Landsretten: Afskedigelse var uberettiget

HOD anlagde i 2016 sag mod Forsvarsministeriet med påstand om uberettiget afskedigelse af en kaptajn, der helbredsmæssigt ikke kunne godkendes til udsendelse i INTOPS.
Tekst: Carl Henning G. Johnsen, konsulent

Fredag d. 17. november faldt der endelig dom i Landsretten i den meget principielle sag, HOD har ført siden et af vores medlemmer efter behandling i Mulighedskommissionen blev indstillet til helbredsbetinget afskedigelse.

 

Dommen lyder kort således:

 

T h i  k e n d e s  f o r  r e t :

  • Forsvarsministeriet skal anerkende, at afskedigelsen den 24. juni 2015 af KN XX var uberettiget.
  • Forsvarsministeriet skal til KN XX betale 250.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 8. marts 2016.
  • I sagsomkostninger skal Forsvarsministeriet betale 74.000 kr. til Hovedorganisationen af Officerer i Danmark som mandatar for KN XX.

 

I præmisserne for dommen fremhæves det, at det er et sagligt argument i en afskedigelsessag, hvis medarbejdere i Forsvaret helbredsmæssigt ikke kan godkendes til udsendelse i internationale operationer eller sejlads med Søværnets skibe.

 

Men dommen siger samtidig, at der skal ske en grundigere sagsbehandling, og at alle andre – mindre indgribende – muligheder end afskedigelse skal afprøves og dokumenteres, inden man kan skride til afskedigelse.

 

Der er med dommen skabt klarhed over sagligheden i argumentet om helbredet som afskedigelsesårsag i forhold til den militære ansættelse. Men samtidig er der skabt sikkerhed for, at argumentet ikke kan stå alene, men skal understøttes af en grundig afprøvning af alle andre muligheder end afskedigelse inden en sådan kan effektueres.

 

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *