Nyheder

15. Marts 2021

Indefrosne feriepenge i Grønland udbetales

I de kommende dage bliver de længede ventede indefrosne feriepenge for tjenestegørende i Grønland udbetalt.
Tekst: Steen Gøtsche, konsulent

I forbindelse med sagen om udbetaling af indefrosne feriemidler til personer som er tjenestegørende i Grønland, oplyser FPS, at ATP har informeret dem om, at udbetalingerne til de personer, som har søgt om at få de første 3 ugers indefrosne feriepenge udbetalt, sker i perioden 15-17. marts 2021. Efterfølgende vil der gå mellem 2 og 3 bankdage, før pengene når den enkeltes konto.

 

ATP oplyser:

 

”Ved manuel beregningen af feriemidler til udbetaling af de første tre ugers feriemidler, har Lønmodtagernes Feriemidler anvendt A-indkomsten, der har fremgået af de indsendte lønsedler. I nogle tilfælde har det, når der ikke har været indsendt dokumentation for alle 7 måneder, den første udbetaling vedrører, været nødvendigt at lave et estimat samlet ud fra lønsedlerne, så huller i dokumentationen kunne estimeres. I meget få tilfælde har det været nødvendigt at beregne udbetalingen for manglende måneder som en brøkdel af de indberettede feriemidler.

 

Dette er den samme praksis, der har været benyttet til alle manuelt behandlede sager, der er baseret på indsendt løndokumentation. Det er ikke tale om en anderledes beregningsmetode for forsvarets ansatte i forhold til de øvrige ca. 40.000 manuelt beregnede sager. Men praksissen medfører desværre, at der vil være nogle, for hvilke beregningen af første udbetalingsrunde ikke er 100% korrekt.

 

Der fremgår ikke, for alle løndele på lønsedler fra forsvaret, om det er ferieberettiget løn. Ud fra lønsedlen er medtaget beløb, som Lønmodtagernes Feriemidler var sikre på var ferieberettiget løn. Det betyder også, at der ikke er medregnet beløb, som ikke normalt er feriepengeberettiget uagtet, at det for den enkelte kan være tilfældet, det kan fx være div. tillæg mv.

 

Den næste ansøgningsrunde åbner snart, og i denne vil evt. mindre-udbetaling blive udbetalt, da udbetalingen vedrører resten af de samlede indberettede feriemidler. Ønsker man ikke de resterende midler udbetalt, og er der en stor afvigelse, så kan man kontakte kundeservice i forhold til en genberegning.”

 

Såfremt der, efter denne udbetaling, er medlemmer, som ikke har modtaget feriepengene eller direkte er blevet afvist, så kontakt konsulent Steen Gøtsche på goetsche@hod.dk.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *