Nyheder

13. Juni 2018

Hvad er Plustid?

OK18 resultatet er godkendt, og det vil fremover være muligt at indgå plustidsaftaler direkte med arbejdsgiver, men vær opmærksom på at det stadig er frivilligt.
Tekst: Steen Gøtsche, konsulent

Efter de nyligt overståede overenskomstforhandlinger (OK18) er der ændret en smule i forholdene omkring oprettelse af plustidsaftaler. Når OK18 resultatet er endeligt godkendt, er det ikke længere nødvendigt at indgå aftale om iværksættelse af plustidsaftale på et tjenestested. Fremadrettet kan medarbejdere indgå plustidsaftale direkte med arbejdsgiver, men husk at det stadig er helt frivilligt at indgå en sådan aftale.

 

Artikel bragt i Fagbladet Officeren, februar 2018.

 

Mange medlemmer og chefer er ikke klar over, at der ligger en ordning på hylden, som kan hjælpe, hvis man har et konstant merarbejde i mindre målestok. Ordningen hedder Plustidsaftalen. Det er en mulighed, hvor du kan forhøje din ugentlige arbejdstid fra 37 timer op til 42 timer. Du kan altså på fast basis sikre dig udbetaling af de timer, du har aftalt ud over de 37 timer, ved at indgå en plustidsaftale.

 

Det er frivilligt

 

Det er den enkelte medarbejder, der skal acceptere at indgå en plustidsaftale; det er altså ikke en ordning, som arbejdsgiver kan tvinge medarbejderne til at indgå.

 

Fordele

  • En plustidsaftale giver dig mulighed for at forhøje din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra de 37 timer op til 42 timer
  • Du vil herefter få udbetalt din løn med en arbejdstidsnorm efter den nye aftale, for eksempel 42 timer.
  • Udbetalingen sker automatisk via din normale lønseddel.
  • Du får merarbejde, når du har mere end det aftalte maksimale timeantal.

 

Ulemper

  • Du får ikke 50 % tilskrivning på de timer, du har fra 37 timer til det aftalte i plustidsaftalen

 

Vi har set denne type aftale anvendt i forbindelse med arbejde, hvor der konsekvent ydes mere end 37 timer om ugen. Samtidig er den også begyndt at vinde indpas i udenlandske stabe, hvor danske officerer ofte skal arbejde med kolleger fra andre lande, hvor det ugentlige antal arbejdstimer er højere – på den måde kan vi tilpasse de ugentlige arbejdstimer, så det passer til andre lande, uden at vi skal igennem en sag om merarbejde.

 

Hvad er timelønnen så

 

Timelønnen beregnes på samme måde som din nuværende løn, altså 1/1.924 af din årsløn med faste tillæg (funktionstillæg, kvalifikationstillæg med mere).

 

Når du er syg

 

Under sygdom, barsel og andet lønnet fravær, hvor du har krav på din normale løn, er det plustidslønnen, som er gældende.

 

Når du har ferie

 

Du skal være opmærksom på, at du får feriebetaling i forhold til det, som er opsparet. Det betyder, at der er en forsinkelse, før du får plustid under ferie. Du skal nemlig først nå at optjene ferie i en plustidsperiode, før du kan få plustid udbetalt under ferie. Til gengæld får du så også plustid under ferie det første år, efter at du er stoppet med plustid.

 

Ikke alle kan komme på plustid

 

Chefer, altså ansatte i stillinger på lønramme 37-niveau og derover samt personer med direkte personaleansvar, kan ikke komme på plustid.

 

Hvordan får jeg lavet en aftale?

 

Hvis du skal have lavet en aftale om plustid, skal du kontakte din lokale tillidsrepræsentant.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *