Nyheder

14. Februar 2022

HOD fornyr og udvider aftale med PFA

HOD’s pensionsordning i PFA er blevet forbedret pr. 1. februar 2022. Den omfatter tjenestemænd, overenskomstansatte medlemmer, kadetter og ansatte i sekretariatet.

Efter længere tids undersøgelse af markedet og forhandlinger med diverse samarbejdspartnere, besluttede hovedbestyrelsen i oktober 2021 at forlænge og udvide samarbejdet med PFA.

 

Gennem årene har HOD haft samarbejde med flere partnere om de ordninger, der omhandler medlemmernes personforsikringer, herunder pensionsordninger samt sundheds- og livsforsikringer. Indtil beslutningen blev taget, var disse ordninger placeret i henholdsvis PFA, Tryg og Forenede Gruppeliv.

 

Efter oplæg fra den tilknyttede mægler besluttede en enig hovedbestyrelse fremadrettet at samle alle tre ordninger i en pakke hos PFA og i en ny fireårig periode. Det betyder samlet set, at medlemmerne får mere ud af hver krone, der investeres i personrelaterede forsikringer.

 

Konkret er sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2022 flyttet fra Tryg til PFA og ændrer navn til PFA Helbredssikring og øvrige ændringer til pensionsaftalerne i PFA træder i kraft pr. 1. februar 2022. Eksempler på de enkelte ændringer til pensionsaftalerne kan ses på de følgende sider.

 

Overførslen af medlemmer fra Tryg Sundhedsforsikring til PFA Helbredssikring er gået uden de store udfordringer. Men midt i forløbet spillede GDPR-lovgivningen pludselig ind, og gjorde, at medlemmernes forsikrede ægtefæller/partnere ikke bare kunne overføres automatisk. Det har betydet en omfattende korrespondance mellem medlemmer og PFA samt HOD hen over de seneste måneder, både i form af breve i e-Boks, mails og breve leveret i postkassen. Alle kan nu gå på mitpfa.dk og se deres aktuelle informationer. Flytningen har medført en betydelig årlig besparelse for såvel medlemmer som ægtefæller/partnere.

 

I løbet af 2022 forventer vi, at den sidste tredjedel af den samlede aftale kan føres ud i livet. Det drejer sig om en overførsel af livsforsikringer fra Forenede Gruppeliv til PFA. Aftalen med Forenede Gruppeliv har været god for alle parter gennem årene, men fordi gruppen ikke udvides med yngre medlemmer (overenskomstansatte officerer har livsforsikring som en integreret del af pensionsordningen i PFA), er ordningen blevet forholdsmæssigt dyr for den enkelte forsikringstager. Derfor er det forventningen, at en flytning af ordningen vil betyde en væsentlig reduktion i omkostningen for den enkelte.

 

Vi vil informere mere i løbet af året, og PFA deltager gerne i medlemsmøder, hvor de kan orientere nærmere om aftalerne. Det kan lokalafdelingsformændene koordinere direkte med sekretariatet.

 

Se mere om din pension på mitpfa.dk, ring til HOD’s Hotline i PFA på 70 80 75 05 eller book en rådgivningssamtale med PFA på 39 17 60 19.

 

Forbedret pensionsordning i PFA

 

HOD’s pensionsordning i PFA er blevet forbedret pr. 1. februar 2022, og omfatter tjenestemænd, overenskomstansatte

medlemmer, kadetter og ansatte i sekretariatet.

 

Dækningen på PFA Kritisk sygdom er bl.a. blevet forbedret, og omfatter nu også eventuelle bonus- og plejebørn, uanset om I deler samme bopælsadresse. Dækningen PFA Erhvervsevne gøres nu mere fleksibel, og fremadrettet vil forsikringen ved tab af erhvervsevne automatisk følge dit lønniveau. Samtidig bliver investeringsomkostningerne reduceret og det betyder mere til din opsparing.

 

Nedenfor kan du få et overblik over de væsentligste ændringer:

 

  • Opdaterede diagnoser i PFA Kritisk sygdom

Diagnoserne, som er omfattet af PFA Kritisk sygdom, bliver opdateret, så de er mere tidssvarende i forhold til den medicinske udvikling. Eksempelvis omfatter dækningen flere sklerose-diagnoser, og har du valgt PFA Kritisk sygdom til børn, så bliver dækningen målrettet sygdomme, som er relevante i forhold til børn.

 

  • Udvidet børnedækning

Dækningen af børn på PFA Kritisk sygdom bliver udvidet, så den nu også omfatter permanent anbragte plejebørn samt samlevers børn med anden bopælsadresse.

 

  • PFA Erhvervsevne med automatik tilpasning**

Dækningen ved PFA Erhvervsevne vil fremover automatisk blive tilpasset dit lønniveau, så den følger PFA’s anbefalinger*. Det sker bl.a. for at optimere samspillet mellem dit dækningsbehov, forsikringsprisen og adgangen til offentlige ydelser.

 

Dækningen på din forsikring har hidtil været en fast procentdel af din løn, som du selv har haft ansvaret for at tilpasse til dine behov, og derfor har formålet været at sikre, at vores medlemmer med en PFA Erhvervsevne er rigtigt dækket, så du kun betaler for den dækning, du har brug for.

 

Du har mulighed for at fravælge den automatiske tilpasning af PFA Erhvervsevne. Kontakt HOD’s Hotline i PFA på 70 80 75 05 hvis du vil høre mere om denne mulighed, og hvad det vil betyde for dig.

 

OBS: Hvis tilpasningen i stedet vil betyde, at din nuværende dækning vil blive sat ned, fortsætter du med din nuværende dækning på PFA Erhvervsevne uden automatisk tilpasning. Du skal i dette tilfælde kontakte PFA inden den 1. august 2022, hvis du ønsker at få tilknyttet automatisk tilpasning til din PFA Erhvervsevne. Hvis du vælger at tilknytte automatisk tilpasning på et senere tidspunkt skal du kunne aflevere tilfredsstillende helbredsoplysninger.

 

*gælder kun for overenskomstansatte medlemmer, kadetter og ansatte i sekretariatet.

 

***hvis din erhvervsevne allerede er nedsat, eller hvis du tidligere som følge af dine individuelle forhold har været helt eller delvist afholdt fra at få eller forhøje din forsikring i samme omfang som andre medlemmer med en pensionsordning i PFA, fortsætter du med din nuværende dækning på PFA Erhvervsevne uden automatisk tilpasning.

 

  • PFA Liv til tjenestemænd

Hvis du er ansat som tjenestemand er forsikringspakken frivillig, da du allerede har forsikringer via din tjenestemandspension.

 

Fra 1. februar 2022 er forsikringspakken blevet udvidet, og det er nu også muligt at tilkøbe PFA Liv, som er en livsforsikring, der sikrer dine nærmeste økonomisk, når du dør.

 

  • Ændring af forsikringernes udløb

I dag udløber forsikringerne i pensionsordningen, når du fylder 67 år. Dette ændres til, at forsikringerne udløber når du når din folkepensionsalder. Der tages naturligvis hensyn til tjenestemænd, og deres pligtige afgangsalder.

 

  • Reduktion af investeringsomkostninger

Dine investeringsomkostninger er allerede blevet reduceret pr. 1. januar 2022. Det betyder lavere omkostninger for din opsparing i PFA Investerer og PFA Valgfri.

 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HOD’s Hotline i PFA på 70 80 75 05, eller at booke en rådgivningssamtale på 39 17 60 19.

 

I løbet af februar 2022 modtager du et nyt og opdateret pensionsbevis med oversigt over ændringerne, og husk, at du på mitpfa.dk altid kan følge med i din pensionsordning i PFA, og se hvordan du er dækket.

 

Læs mere om HOD’s pensionsordning i PFA på www.pfa.dk/hod eller se din egen ordning i PFA på mitpfa.dk

 

 

 

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *