Nyheder

13. Februar 2018

HOD anker ikke løftebrudssagen

HOD anker ikke dommen i sagen, hvor Forsvarsministeriet blev frifundet for krav om, at to afgangshold fra officersskolerne havde retskrav på tjenestemandsansættelse.
Tekst: Søren Wad Clausen, konsulent

Den 8. januar 2018 blev der afsagt dom i sagen om tjenestemandsansættelse af afgangshold 2014 og 2015 fra officersskolerne. Forsvarsministeriet blev frifundet fra HOD’s krav om, at pågældende årgange havde retskrav på tjenestemandsansættelse. HOD sekretariat, Hovedbestyrelse og advokat har nærlæst dommen og vurderet, at der ikke er basis for at anke.

 

Det er vurderingen, fordi argumenterne for, at de pågældende årgange havde modtaget bindende tilsagn fra Forsvaret om at blive ansat som tjenestemænd efter officersuddannelsen overhovedet ikke nød fremme i byretten. Dommen er ganske klar og kommer ikke HOD’s argumenter i møde på nogen områder.

 

– Retten har ikke fundet, at der er noget, der har givet kadetterne, ’rettighedsskabende forventning’ om ansættelse som tjenestemand, og selv om retten så havde det, så siger dommen også, at det ikke havde haft betydning for udfaldet, fordi beslutningskompetencen om tjenestemandsansættelse udelukkende ligger hos kongen og ministeriet, siger Henrik Karl Nielsen, advokat hos Koch / Christensen og HOD’s advokat i sagen.

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *