Nyheder

05. Februar 2020

FVT officielt på plads i Århus

Efter et langt tilløb blev der den 4. februar holdt åbningsparade for Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, FVT, i den nye tjenestes hovedsæde i Brabrand ved Århus.
Foto: Det var chefen for Forsvarsstaben, generalløjtnant Kenneth Pedersen, der indledningsvis inspicerede paraden, og dernæst bød Forsvarets nyeste enhed velkommen. Foto Morten Fredslund
Tekst: Morten Fredslund, journalist

– Lad os slå det fast med det samme; Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste har ikke en holdning, hvor det er bedre med sent end aldrig. Vi vil fokusere på at levere i rette tid, rette sted, rette mængde og i rette kvalitet – hver gang, indledte flotilleadmiral Per Hesselberg sin tale til paraden, der var linet op på fem geledder i hovedsædets store, højloftede cafeteria.

 

Tankerne om at samle store dele af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste under samme hat blev allerede sået ved udgangen af det forrige forsvarsforlig. Per Hesselberg blev udpeget som næstformand i den gruppe, der kiggede på vedligeholdelsestjenesten i budgetanalysen, og han har således stort set været med i hele den lange og komplekse forberedelsesperiode. I september 2019 tiltrådte han som chef for FVT, der officielt først var en reel myndighed ved årsskiftet, og som så i går blev åbnet officielt.

 

– Det er klart, at det her er ønskejobbet for mig. At få lov til at udmønte det, man selv har været med til at udtænke som en god idé, synes jeg da, må være drømmejobbet. FVT er et tjenestested med mange rigtig spændende jobs, hvor vi kan udnytte medarbejdernes fulde potentiale, hvor vi kan spare penge, der kan bruges til noget andet, og hvor vi kan øge beredskabet ude i missionerne, fordi vi har medarbejdere med ude – det er en kæmpe udfordring, som jeg er stolt af at give mig i kast med, siger Per Hesselberg til hod.dk.

 

Foto: Flotilleadmiral Per Hesselberg har været med i hele forberedelsesperioden, og i september tiltrådte han som chef for Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Foto: Morten Fredslund

Ud over hovedsædet i Århus består Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste af seks vedligeholdelsesområder fordelt over hele landet. FVT er blevet til ved at sammenlægge 3. Vedligeholdelsesbataljon fra Hæren, dele af Helikoptervedligehold, dele af Air Force Training Center og Jordudstyrsvedligehold ved Air Transport Wing, dele af de Operative Logistiske Støttecentre i Frederikshavn og Korsør samt Forsvarets Hovedværksteder. I alt 1.700 medarbejdere indgår nu i den nye vedligeholdelsestjenestes komplekse organisation.

 

Spændende karriereforløb

Per Hesselberg er selv teknisk officer fra Søværnet, og han ser rigtig gode karrieremuligheder for personellet i rammerne af den nye vedligeholdelsestjeneste.

 

– Vi kan tilbyde spændende og varierende karriereforløb for såvel mellemledergruppen som for officererne. Blandt andet har vi unge kaptajner og kaptajnløjtnanter til at lede vores værkstedsområder. Jeg selv er tekniker, uddannet maskinmester, installatør, maskinist og skruestiksarbejder – forhåbentlig kan det også være inspiration for de unge teknikere, når de ser på chefen og kan sige “når han kan, ja så kan jeg også”, siger Per Hesselberg.

 

Det var chefen for Forsvarsstaben, generalløjtnant Kenneth Pedersen, der indledningsvis inspicerede paraden, og dernæst bød Forsvarets nyeste enhed velkommen. Efter paraden var der reception, hvor rådmand Kristian Würtz (S) på vegne af Århus Byråd bød Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste velkommen til den jyske hovedstad.

 

En helt særlig dag

En af de officerer, der stak højest op blandt de minglende medarbejdere og mange indbudte gæster under receptionen, var Martin Sønderby. Han kom til Forsvarets Hovedværksteder fra Trænregimentet i 2016. Med en skråstregsfunktion som stabsofficer og militær assistent for stabschefen blev han allerede fra tegnebræts-stadiet involveret i opbygningen, da man indledte arbejdet med den nye organisation i 2018.

 

Foto: Kaptajn Martin Sønderby blev allerede fra starten involveret i opbygningen af den nye enhed. Foto: Morten Fredslund

– Med min funktion var det nærliggende, at opgaver i relation til businesscasen faldt ned i min turban. Alle de store tanker og rationaler bag, hvorfor skal vi gøre det her, har jeg været involveret i næsten fra starten, og det har været vildt spændende, siger Martin Sønderby.

 

Efter en periode ved Trænregimentet som hhv. delingsfører, næstkommanderende kompagni, fungerende kompagnichef og logistikofficer valgte han selv målrettet at søge ind til en Niveau III myndighed.

 

– Her kunne jeg ved selvsyn se, hvordan Forsvaret som koncern hænger sammen, og få kendskab til, at Forsvaret faktisk er en virksomhed på lige fod med rigtig mange civile virksomheder.

Og arbejdet i projektimplementeringsgruppens sekretariat var også helt afsindigt spændende. Jeg sad flere gange og skrev på afsnit i businesscasen, der gik direkte til FC. Så man lærte lige at overveje sin skriftlige retorik. Som relativ ung kaptajn er det ret vildt at have været med på et så højt niveau, siger 33-årige Martin Sønderby og tilføjer:

 

– Så i dag er bestemt en helt særlig dag for mig, fordi jeg har været med helt fra start. Fra da de første spæde tanker blev igangsat på baggrund af budgetanalysen og senere forligsinitiativerne. Til det man har siddet og skrevet på – selvom det forsvinder ud i æteren – kommer tilbage og går fra at være på idébasis til at være en beslutning om, at det er det her, vi skal. Og derfra til at strikke en organisation sammen, der kan løfte opgaven. Det er cementeret i dag, hvor det er praktisk virkelighed, hvor tingene skal fungere – det er stort. Man skriver jo historie, og det gør tjenesten endnu mere interessant, at man har den mulighed. Det er noget, jeg altid vil huske tilbage på.

 

Der er 51 officerer ansat i den nye organisation. Tallet er uden de vakante stillinger.

 

 

 

Foto: Søværnets Tamburkorps har spillet og sunget til Flådens vigtige begivenheder og masser af andre arrangementer i 56 år. Ved FVT's åbningsparade demonstrerede musikerne, at de mestrer et bredt repertoire af såvel marcher, traditionelle søværnssange som populærmusik, swing og jazz. Foto: Morten Fredslund

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *