Nyheder

01. September 2019

Forstå den nye ferielov

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft, men allerede fra i dag 1. september 2019 går vi ind i et overgangsår.
Foto: thinkcreative
Tekst: Vickie Lind, pressechef

Samtidighedsferie, overgangsordning og indefrysning af feriemidler. Vi har skrevet om det før, både her på hod.dk og i Officeren, men den nye ferielov genererer en del spørgsmål.

 

Den 1. september 2020 får vi en ny ferielov i Danmark. Den betyder, at vi fremover optjener og afholder vores ferie på en anden måde end i dag.

 

I dag har vi det, vi kalder for forskudt ferie. Du opsparer feriedage i et helt kalenderår, og så afvikler du ferie i et skævt ferieår, fra 1. maj til 30. april. Det er det, der bliver ændret nu.

 

– For dem, der er nye på arbejdsmarkedet, eller som af en anden årsag ikke har optjent ferie, har problemet været, at de selv har skulle betale for ferien. For medarbejdere ansat i virksomheder med tvungen ferie, kan det havde betydet, at de har været nødt til at afholde ferie, som de reelt ikke har haft råd til, forklarer konsulent i HOD, Steen Gøtsche.

 

Den nye ferielov bygger på samtidighedsferie og ændrer på optjeningsperioden, så du optjener løbende, mens du arbejder. Du vil stadig, akkurat som i dag, optjene 2,08 feriedage om måneden.

 

– Det vil føles lidt anderledes, for du har ikke en konto med dage stående, som du kan planlægge ferie langt fremme i tiden med. Dagene kommer jo først ind på kontoen i takt med selve arbejdet, men reelt vil du hverken miste eller få ekstra ferie. Der bliver bare rykket lidt rundt på det hele i kalenderen, siger Steen Gøtsche.

 

Med andre ord starter vi fra 2020 hver 1. september med nul dage i feriebanken. Ferieåret kommer til at løbe fra 1. september til 31. august efterfølgende år. Afholdelsen sker i samme periode, altså ligeledes fra 1. september til 31. august, dog med tilføjelse af de 4 efterfølgende måneder; dette kaldes ”ferieafholdelsesperioden”. Det betyder, at den ferie, som du optjener fra september, vil kunne anvendes allerede til f.eks. skiferie i januar, og du vil stadig kunne optjene nok til at kunne afholde 3 ugers ferie i hovedferieperioden.

 

Det skal du være opmærksom på nu

Inden den nye ferielov træder i kraft får vi en overgangsperiode. Overgangsreglerne betyder, at din ferieoptjeningsperiode bliver forkortet i år.

 

– I 2019 optjener vi kun ferie fra 1. januar til 31. august, altså i otte måneder. Hvor du normalt optjener fem ugers ferie, altså 25 dage, på et år, så optjener du kun godt 16,7 feriedage eller knap 3,5 uge. Derefter følger en indefrysningsperiode, som begynder 1. september 2019 og varer et år, hvor den nye ferielov træder i kraft, siger Steen Gøtsche.

 

Overgangsperioden betyder, at hvis du vil holde efterårsferie i 2020, så er det en god ide at lave en aftale om at gemme noget af sin ferie fra tidligere eller om at anvende ferie på forhånd.

 

Ferie bliver indefrosset

I overgangsperioden 2019-2020 vil der være et tidsrum, hvor du både har ferie optjent efter gammel ferielov og samtidig optjener ferie efter den nye ferielov (samtidighedsferie). Denne overskydende ferieoptjening vil blive indefrosset, indtil du forlader arbejdsmarkedet – her vil den blive udbetalt inklusive renter.

– Så du mister ikke noget ferie eller feriepenge, siger Steen Gøtsche.

 

Ret til og krav på ferie:

Forholdene omkring retten til ferie samt varselsreglerne for ferie er de samme som tidligere:

• Du har ret til minimum 3 ugers sammenhængende ferie i hovedferieperioden (1. maj – 30. september).

• Resterende ferie skal fortrinsvis gives i sammenhæng af minimum 5 sammenhængende dage.

• Du kan aftale kortere eller længere sammenhængende ferie i hovedferieperioden.

• Du kan aftale kortere periode for afholdelse af restferi-en (f.eks. enkeltdage).

• Hvis du uforskyldt ikke kan holde 3 ugers ferie i ho-vedferieperioden, kompenseres dette med 1.82 timer pr. dag, som ikke bliver holdt i hovedferien. Dette kan du dog ikke gøre krav på, hvis du selv er årsag til den manglende afholdelse.

• Varsel for hovedferien er minimum 3 måneder før hovedferien.

• Varsel for øvrig ferie (restferie og særlige ferie fridage) er 1 måned for afholdelsen.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *