Nyheder

23. November 2020

Førpension for tjenestemænd

Hvis du opfylder et par kriterier, så har du mulighed for at få din tjenestemandspension fra det 60. år eller senere. Men det er ikke en gratis omgang.
Tekst: Steen Mikkelsen, konsulent

Det har længe været en mulighed for tjenestemandsansatte officerer at bede om at få sin tjenestemandspension før tid, altså førpension. Det gælder for de tjenestemænd, der er ansat før 1. januar 2007, som har en aftalt pligtig afgangsalder, og som er fyldt 60 år. Det er imidlertid først nu, at der ses væsentlig interesse fra medlemmer i denne ordning.

 

Derfor har HOD udarbejdet en beskrivelse af mekanismerne i den ordning:

 

Du skal opfylde kriterierne at være ansat som tjenestemand før 1. januar 2007, at have en aftalt pligtig afgangsalder, og du er fyldt 60 år.

 

Afhængig af det konkrete tidspunkt, hvor du måtte ønske at få din tjenestemandspension, vil der være tale om:

 1. Pension sker fra det skalatrin (lønramme), du aktuelt måtte være på. Det har kun betydning for meget få, om nogen overhovedet.
 2. Pensionen vil blive fastsat ud fra det antal pensionsår, du konkret har på tidspunktet for pensionsudbetalingen. Eller med andre ord, der vil ikke kunne blive tale om tillæggelse af manglende pensionsår, maksimalt op til 10 år, som det ellers ville ske ved ordinær pensionering fra Forsvaret. Udgangspunktet er, at en tjenestemand, der når en aftalt pligtig afgangsalder, der er lavere end 70 år, vil blive betragtet som værende forblevet i tjeneste indtil det fyldte 70. år.
 3. En livsvarig procentreduktion i størrelsesordenen 6% – 1% af egenpensionen.
 4. En halvering af det såkaldte ”under folkepensionsaldertillæg”, som ydes fra overgang til tjenestemandspension indtil folkepensionsalderen.

Om det så samlet set er attraktivt for det enkelte medlem, er helt og aldeles et individuelt anliggende, så der kan og må HOD ikke råde. HOD kan hjælpe med at stille spørgsmål i den forbindelse og hjælpe med at give nogle rettesnore, men afgørelsen er individuel.

 

2 kommentarer om "Førpension for tjenestemænd"

 1. Jørgen Heiselberg Theilgaard siger:

  Jeg synes der mangler en oplysning i artiklen. Det bør fremgå at førpension ikke er en hindring for at tage et arbejde fra det fyldte 60 år udenfor forsvaret.
  Når man som officer fylder 60 år, kan man sagtens være interesseret i, og iøvrigt fysisk velfunderet, til at fortsætte med at arbejde. Men ikke nødvendigvis i forsvaret. Og derfor bør det også fremgå hvilke muligheder man har.

  F.eks.:
  1. Vil der ske en modregning i pensionen hvis man tager et andet job i det offentlige ? (I nogen tilfælde ja)
  2. Vil der ske en modregning i pensionen hvis man tager et job i det civile ? (Nej det vil der ikke)

  Jeg synes artiklen kun har fokus på de lidt negative konsekvenser, altså på lavere pension og lavere tillæg.

  Jeg er iøvrigt glad for at HOD nu, endeligt, oplyser om dette område.

 2. 23469 siger:

  HOD har faktisk tidligere beskrevet området. Steen Mikkelsen har fint belyst det i et indlæg med eksempler, se evt. årg. 2016, blad 3, side 20. Der er en tilføjelse/rettelse i blad 4, side 19.

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *