Nyheder

06. August 2018

Ferieåret ændrer sig

Tidligere i år blev en ny version af lov om ferie underskrevet. Det er forholdet omkring opsparing og afholdelse af ferie, som er årsag til den justerede lov.
Foto: Grafik: Gregorius DesignThinking
Tekst: Steen Gøtsche, konsulent

I dag lever vi efter en ferielov, som bygger på, at du opsparer ferie i et helt kalenderår, 1. januar til 31. december. Efterfølgende kan du afholde den opsparede ferie i et skævt ferieår, fra 1. maj til 30. april.

 

For medarbejderen, som har været ansat i længere tid, betyder det, at når ferieafviklingen påbegyndes, så har vedkommende 25 dage, som kan bruges til at afholde ferie.

 

Det, som har været og kan være et problem, er de mennesker, som starter på arbejdsmarkedet, eller som af en eller anden årsag ikke har fået optjent ferie. De vil i dag selv skulle betale for ferien – men de har stadig ret til 25 dages ferie. For medarbejdere ansat i virksomheder med tvungen ferie, kan det betyde, at de skal afholde ferie, som de reelt ikke har råd til.

 

Den nye ferielov bygger på ”samtidighedsferie” og ændrer på optjeningen af ferie, så du optjener ferie løbende, mens du arbejder. Du optjener 2.08 dages ferie pr. måned, som reelt kan afvikles med det samme.

 

Den nye ferielov – optjening og afholdelse:

Ferie optjenes ifølge den nye ferielov med 2.08 dage per måned, og dette sker løbende. Ferieåret kommer til at løbe fra 1. september til 31. august efterfølgende år. Afholdelsen sker i samme periode, altså ligeledes fra 1. september til 31. august, dog med tilføjelse af de 4 efterfølgende måneder; dette kaldes ”ferieafholdelsesperioden”. Det betyder, at den ferie, som du optjener fra september, vil kunne anvendes allerede til f.eks. skiferie i januar, og du vil stadig kunne optjene nok til at kunne afholde 3 ugers ferie i hovedferieperioden.

 

Ret til og krav på ferie:

Forholdene omkring retten til ferie samt varselsreglerne for ferie er de samme som tidligere:

  • Du har ret til minimum 3 ugers sammenhængende ferie i hovedferieperioden (1. maj – 30. september).
  • Resterende ferie skal fortrinsvis gives i sammenhæng af minimum 5 sammenhængende dage.
  • Du kan aftale kortere eller længere sammenhængende ferie i hovedferieperioden.
  • Du kan aftale kortere periode for afholdelse af restferien (f.eks. enkeltdage).
  • Hvis du uforskyldt ikke kan holde 3 ugers ferie i hovedferieperioden, kompenseres dette med 1.82 timer pr. dag, som ikke bliver holdt i hovedferien. Dette kan du dog ikke gøre krav på, hvis du selv er årsag til den manglende afholdelse.
  • Varsel for hovedferien er minimum 3 måneder før hovedferien.
  • Varsel for øvrig ferie (restferie og særlige ferie fridage) er 1 måned for afholdelsen.

 

Der kommer en overgangsordning:

For at skabe en smidig overgang til det nye system, vil der blive etableret en overgangsordning i 2019-2020 (1. september 2019 til 31. august 2020); herefter vil den nye ferielov være aktiv fra 1. september 2020.

 

I forbindelse med etableringen af det nye feriesystem samt overgangsordningen vil der være en forskel i det antal feriedage, man har til gode, da man går fra at tjene ferie op på forhånd til en samtidighedsoptjening. Det betyder, at du vil have mere ferie til gode end normalt.

 

Den ekstra ferie, du vil have til gode, vil blive indefrosset til den dag, du forlader arbejdsmarkedet – netop for at tilsikre, at du også har feriepenge det år, du f.eks. går på pension.

 

Så du vil selvfølgelig opleve, at der sker nogle administrative justeringer/ændringer – men reelt vil du hverken miste eller få ekstra ferie.

 

FPS har et godt råd: Hvis man i 2020 ønsker at afholde efterårsferie, vil det være en god idé at gemme noget af sin ferie fra tidligere; alternativt kan man lave en aftale med sin chef om at anvende ferie på forhånd.

 

Der vil, inden den nye ferielov træder i kraft, blive udarbejdet en ferievejledning.

 

Du kan læse meget mere om den nye ferielov på regeringen.dk

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *