Nyheder

19. December 2017

Fejl i lønsystemet

FPS iværksætter efterregulering for overenskomstansatte officerer, der kan have fået forkerte udbetalinger af timelønsbaserede ydelser ved funktion i højere stilling.

På baggrund af en henvendelse fra HOD har FPS konstateret, at der har været fejl i opsætningen af lønsystemet for overenskomstansatte officerer.

Fejlen indebar, at sø-øvelsesdage blev udbetalt med forkert sats til de officerer, der oppebar funktionsvederlag for funktion i højere stilling. Værdien af funktionsvederlaget indgik ikke i beregningen af medarbejderens timeløn.

 

FPS iværksætter derfor efterregulering for alle overenskomstansatte officerer, der eventuelt har fået fejlagtige udbetalinger af timelønsbaserede ydelser under funktion i højere stilling.

 

HOD opfordrer til, at eventuelt berørte selv kontrollerer lønsedlen, og er der spørgsmål så kontakt konsulent Søren Wad Clausen clausen@hod.dk

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *