Nyheder

15. September 2017

Efterregulering af forskelsløn

Det er i modstrid med Ligestillingsloven at modregne udbetalt pension i lønnen til en ansat pensionist.
Tekst: Morten Bomholt Nielsen, sekretariatschef

HOD har ad omveje erfaret, at Forsvaret har ændret praksis, når de ansætter pensioneret personel i Forsvaret.

 

Det er Kammeradvokaten, der har vurderet, at det er i modstrid med Ligestillingsloven at modregne den udbetalte pension i den løn, som den ansatte pensionist modtager i sin stilling. Det har ellers hidtil været praksis.

 

I en skrivelse sendt til myndigheder, kan HOD læse, at Forsvaret har besluttet, at alle, som har været ansat på ”forskelsløn” som pensionist, skal efterreguleres og have den manglende del af lønnen udbetalt. Det gælder, hvis du er eller har været ansat på for eksempel overenskomst eller individuel kontrakt, men ikke hvis du er ansat på tjenestemandskontrakt.

 

Efterreguleringen sker med tilbagevirkende kraft gældende fra den 1. maj 2012. FPS mener, at der gælder en fem års forældelsesfrist.

 

HOD er enig i, at den gældende praksis er i modstrid med Ligestillingsloven, men vi er ikke enige i, at efterreguleringen skal ske med virkning pr. 1. maj 2012.

 

Arbejdsgiver skriver selv i sin personaleadministrative vejledning;

 

”36.4.1.1. Udskydelse af forældelsesfristen (suspension)

Hvis fordringshaveren ikke var bekendt med fordringen eller skyldneren, suspenderes forældelsesfristen således, at den først regnes fra den dag, hvor fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab hertil, jf. forældelseslovens § 3, stk. 2. For krav omfattet af den 3-årige forældelse, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1, og for krav omfattet af den 5-årige forældelse, jf. lovens § 4, stk. 1, indtræder forældelse dog senest 10 år fra forfaldsdag, jf. lovens § 3, stk. 3, nr. 4 og § 4, stk. 2.”

 

Idet medarbejderen ikke har været vidende om fordringen, så finder HOD, at forældelsen først indtræder efter 10 år, således at efterreguleringen skal ske pr. 1. maj 2007. Derfor har HOD også rettet henvendelse om dette til Forsvarsministeriets Personalestyrelse. HOD har ligeledes anmodet om, at der efterreguleres for eventuelt manglende pension af den løn, som er udbetalt i stillingen. HOD afventer svar fra FPS.

 

Hvis du har været ansat på ”forskelsløn”, så skal du selv sikre dig, at du bliver efterreguleret, da HOD ikke har kendskab til, hvem der har været i et sådant ansættelsesforhold. Du kan henvende dig til FPS.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *