Nyheder

27. Oktober 2021

Det glemmer jeg aldrig – major Nikolaj Matzen

Som chef havde Nikolaj Matzen det overordnede ansvar for, at vacciner blev leveret til udsendte soldater.
Foto: Major Nikolaj Matzen er chef for International Forsyningssektion ved Supply Chain Divisionen i karup. FOTO: Claus Fisker
Tekst: Michael Aagaard Jensen, journalist

I april måned gik man i Danmark i gang med vaccinationerne af sundhedspersonel og andre med stor smitterisiko. Samtidig begyndte Forsvaret at vaccinere danske soldater, inden de skulle sendes ud på international mission. Men uden for landets grænser, hvor smitten endnu ikke var under kontrol, sad der allerede soldater, som ikke havde fået første stik. Det blev Supply Chain Divisionen under FMI, der fik til opgave at finde en løsning på, hvordan vacciner skulle komme ud til udsendte soldater rundt om i verden, uden at de temperaturfølsomme doser tog skade. Den opgave landede hos major Nikolaj Matzen, chef for International Forsyning ved Supply Chain Divisionen.

 

– Opgaven kommer ind igennem vores ene forsyningscenter. En af mine decentrale ledere blev spurgt, om vi kunne sende vacciner ud til de soldater, vi havde gående ude i international mission, fortæller han.

 

Kolde vacciner
Det kan lyde som en forholdsvis simpel opgave, men udfordringen er, at vaccinerne skal være nedkølet til mellem -25 og -18 grader hele vejen fra udleveringsstedet, til soldaterne får deres stik ude i missionsområderne. Her opstår et logistisk problem, for kølere og frysere kan ikke bare sættes i en stikkontakt inde i et fly – der er nemlig ingen. For at få det til at lykkes måtte forsyningsmedarbejderne trække på erfaringer fra julemaden.

» Ham, der har fået opgaven, står normalt for at få sendt julemad ud til de udsendte soldater. Den skal også været kølet ned, så jeg beder ham om at se på nogle af de Georg Gearløs-løsninger, vi nogle gange laver for at kunne sende køl eller frys med en flyver «,
major Nikolaj Matzen

Ingen strøm
Da der ikke nødvendigvis er strøm til køleanordningen i flyene, toldområder med videre, og det samtidig kan være problematisk at få batterier med fly, da eventuelle gnister og store mængder flybrændstof ikke er en god blanding, skulle løsningen testes grundigt, inden de omkring 330 vacciner fik lov til at komme i frysekasser og ombord på et af Forsvarets fly.

 

– Vi går i dialog med et kølefirma, som vi tidligere har arbejdet sammen med. Vi afprøver forskellige setups for at se, hvor lang tid de kan holde vaccinerne nedkølet, hvor varmt der bliver inde i kølekasserne og så videre. Det tester vi både med og uden strøm, fortæller Nikolaj Matzen.

 

Ved den første test bliver de opmærksomme på, at det bliver for varmt omkring kassen med vaccinerne, fordi motorer, der skal holde kasserne nedkølet, får temperaturen til at stige. Så de er nødt til at lave forbedringer på kølekasserne.

 

Skabe trygge rammer
Imens de ansatte ved Supply Chain Divisionen gik i gang med at lave forbedringer på kasserne, så vaccinerne kunne forblive nedkølet hele vejen ud til kanylerne, så var det Nikolaj Matzens opgave at sørge for, at de fik ro til arbejdet.

 

– Min opgave er at sørge for, at mine medarbejdere og ledere har så gode rammer som muligt, så at de kan prioritere opgaven og får ro til at gøre det, selvom vi har en daglig drift. Det kan være at godkende sene arbejdstider og nikke af til, at der i en periode er merarbejde. Jeg skal give dem tryghed og bakke dem op, hvis der kommer noget ind ad døren, som nogle andre mener også er vigtigt, siger han.

 

Måtte ikke fejle
Nikolaj Matzener er vant til transportopgaver, der skal gå stærkt, og hvor vinduet til leverance er lille. Eksempelvis opgaver, hvor der er få dage til at få forsyninger til en bestemt havn, for at de kan nå at komme ombord på det rigtige skib. Så det at sende vacciner rundt i verden er sådan set ikke en opgave, der fylder særlig meget.

 

– Jeg sender eksempelvis julemad ud en gang om året. Det starter vi med at planlægge allerede i august måned for at sikre os, at soldaterne får julemad til tiden, fortæller han.

 

Alligevel er opgaven ikke som almindelige opgaver. I modsætning til julemaden tog det kun en måned at planlægge og teste fryseanordningen til vaccinerne. Men arbejdet foregår på et tidspunkt, hvor vi i Danmark jubler over, at en dansk opfindelse kan trække en ekstra dosis ud af de sparsomme vaccineglas, og der er stort fokus på at få givet så mange som muligt det første stik.

 

– Så vaccinerne er en lille opgave rent omfangsmæssigt, men den har stor politisk bevågenhed. Der er nogle etiske overvejelser i det, for hvis det nu ikke lykkes, så har vi et antal vacciner på vej til udlandet, som går til spilde. I forhold til hele den store vaccinemaskine er vi bare et lille tandhjul, og det kan godt være, at det ikke rykkede det store i forhold til sundhedssituationen i Danmark, hvis vi fejlede, men det ville skabe en masse negativ bevågenhed, siger han.

 

Den endelige løsning bliver en kølekasse på en palle, som får strøm fra et batteri. Efter den første test af det setup laver Nikolaj Matzens medarbejdere nogle ændringer til kølekasserne. Disse forbedringer gør, at temperaturen i kasserne holder sig på det rette niveau. Så i midten af maj måned er Supply Chain Divisionen klar til at levere vacciner ud til de danske udsendte.

 

– Jeg var glad for, at det var lykkedes, og for at jeg kunne give mine medarbejdere de rigtige rammer, så de kunne være med til at gøre en forskel.

 

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *